Fel i vara

2021-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en hundvalp den 1 dec 2020 för 20.000 kr. Allt har varit bra tills för ca 14 dagar sen. Var hos veterinären för att kolla hennes öron och då det visar sig att hon hade blåsljud på hjärtat. Ultraljud gjordes i tisdags och det visar att hon har aortatenos. Det är så pass allvarligt att hon kan dö när som helst. Hon är motionskänslig, hon får inte bli utmattad, hon måste ta det lugnt. Hon är köpt u.a på besiktningspapperna, hon är försäkrad, och har dolda fel försäkring.Jag vände mig till uppfödaren och berättade. Hon erbjöd sig att göra ett återköp på valpen.Jag har kollat runt och jag har väl rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen?Uppfödaren säger att hon följer skk's riktlinjer och att återköp är det enda. Jag hittar inget på SKK's sida om vad man gör om det är en sjuk valp och häva köp.Uppfödaren påstod att man inte kan häva köpet då det är en levande varelse och inte ett kylskåp.Hur ska man göra? Har jag rätt att häva köpet och få tillbaka hela summan eller måste jag acceptera ett återköp och få tillbaka en del?Jag har googlat och kollat överallt, jag har tagit bilder och visat Uppfödaren, men hon tror inte på mig utan är fast besluten att återköp är det enda. Dom är inte anslutna till skk. Dom går bara efter deras riktlinjer.Vad ska jag göra? Hur ska man gå vidare?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Konsumentköplagen

Eftersom hunden såldes av en näringsidkare (uppfödare) blir Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) tillämplig se 1 § .

Inom svensk rätt räknas hundar som "saker", så uppfödarens svar om att lagen endast gäller saker som "kylskåp" stämmer inte riktigt. Det finns dock vissa lagregler som ska tolkas annorlunda när det gäller djur, men detta blir inte tillämpligt i ditt fall.

Enligt 16 § KKöpL ska "varan" (alltså hunden)i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. "Varan" ska anses felaktig om den avviker från vad köparen kunnat förutsätta. Med andra fanns förutsättningen att hunden skulle vara frisk, därav kan sjukdomen räknas som ett "fel" i "varan".

Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Eftersom det endast gått 5 månader så blir detta inget problem.

Avvikelser från lagen

Konsumentköplagen är "tvingande" till konsumentens fördel. Detta betyder att en näringsidkaren inte kan avtala bort detta.

Påföljder av fel i vara

Om varan är felaktig får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. (22 §).

Detta gäller i just den ordningen, säljaren har alltså rätt att först erbjuda avhjälpande, om detta inte är möjligt- erbjuda omleverans (alltså en annan hund) osv. Ni har därför endast möjlighet att häva köpet i sista hand.

Hoppas du fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?