Fel i vara?

2017-01-13 i Köplagen
FRÅGA
Hej har sålt en begagnad bil, i fint skick, privat, nu 5 dagar senare så säger köparen att värmen inte funkar, eller den funkar på High men ställer man ner graderna så slutar de funka efter ca 2 mil.När jag ägde bilen funkade allt märkte inte av detta problem! Han vill att jag köper tillbaka bilen till fullpris, eller betalar reparionskostnader, men som sagt jag tycker att de är han som haft sönder detta isåfall då allt funkade och han var och provkörde bilen två gånger. Nu ska han ta detta till jurist .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Bevisbördan
Huvudregeln är att köparen har att bevisa att ett fel fanns vid avlämnandet. Köparen måste därmed göra det övervägande sannolikt att försämringen av värmen i bilen beror på något som du som säljare svarar för.

Fel i vara
Om vi utgår ifrån att det faktiskt förelåg ett fel med värmen utan att du var medveten om detta gäller följande:
Köparen har en undersökningsplikt vilket innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde ha upptäckts vid köpet, se 20 § Köplagen (KöpL). Köparens undersökningsplikt kan dock mildras om du som säljare ger ett lugnande besked om ett eventuellt fel.

I ditt fall har köparen provkört bilen två gånger innan köpet fullbordades. Problemet med värmen upptäcktes först efter ca 2 mils körsträcka enligt din beskrivning. Avgörande för vad köparen borde ha upptäckt vid köpet blir således hur långt köparen kört under provkörningarna. Om köparen kört runt 2 mil under provkörningarna borde köparen därmed ha upptäckt felet. Köparen förlorar i sådana fall rätten att göra påföljder som avhjälpande (reparation) enligt 34 § KöpL och hävning enligt 39 § KöpL gällande.

Vänlig hälsning,

William Sandell

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88239)