Fel i vara

2016-09-22 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde en Moped för tre veckor sedan till en person för 8500 kr. Den var 9 år gammal, hade haft 7 ägare totalt. Köparen kom hem till mig, tittade igenom den, provkörde på platsen. Jag berättade vad jag visste om den, vad som var fixat osv. De var nöjda och betalade kontant och lastade på och åkte hem. 2 Veckor senare hör de av sig. Motorn har gått sönder med ett allvarligt fel, verkstaden ville ha 7000 kr för att laga det. Verkstaden hade hittat en reparation som inte var 'fackmannamässigt utförd' som orsakade haveriet. Allt detta enligt köparen. Vi resonerar på telefon och kommer fram till att jag inte kan ta detta då jag inte hade en aning om nåt ev trasigt som skulle kunna få motorn att gå sönder. Ytterligare en vecka senare kommer ett brev från en Jurist där de hävdar att de kräver att häva köpet då det fanns ett dolt fel. De refererar till paragraf 19 i brevet, där jag inte kan känna att något stämmer in. Jag har inte dolt nåt, eller undlåtit att upplysa om något. De skriver sist i brevet att de kommer gå till tingsrätt om vi inte kommer till en uppgörelse. Vad skall jag göra i detta läge? Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Situationen rör köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Som huvudregel går man alltid på parternas avtal, men ingenting tyder på att ni har avtalat om vad som ska hända ifall ni blir oense, fel uppstått m.m, varför Köplagen blir tillämplig som utfyllnad.

Det första som ska tas ställning till är huruvida det föreligger fel i varan. Då det är en begagnad vara (9 år gammal) är köpet i befintligt skick och man kan förvänta sig viss slitage jämfört med en sprillans ny moped. Dock så är mopeden av allt att döma behäftad med ett allvarligt fel då motorn har gått sönder. Enligt 19 § 3 p KöpL så är varan i detta fall i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bl.a pris med fog har kunnat förutsätta. Mopeden har kostat 8500 kr men den kan inte användas utan en motor, och då reparationen kostar nästan lika mycket som mopeden är den tyvärr i väsentligt sämre skick och det föreligger fel i varan.

Det finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen i en sådan här situation, men det kan vara påkallat när det rör köp i befintligt skick. I 20 § KöpL får köparen såsom fel inte åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Från undersökningen framgick inte att något inte stod rätt till. Borde köparna ha märkt att motorn inte fungerade? Detta kan rimligen inte krävas då inte ens du som säljare och ägare till mopeden visste om felet. Tidpunkten för fel regleras i 21 § KöpL, där det stadgas att säljaren svarar för fel som visar sig först senare.

Av din fråga framgår att köparna vill häva köpet. För hävning krävs enligt 39 § KöpL att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren (dvs du) borde insett detta. Då det är av stor betydelse när man köper en moped att motorn funkar, är detta en egenskap som en säljare måste ha räknat med att köparen vill ha.

Fastän du inte visste om felet har man som säljare ett ansvar och här har köparna köpt en oduglig vara. Det du möjligtvis kan göra är att avhjälpa felet dvs betala reparationskostnaden (se 36 § KöpL), dvs att du själv tar initiativ till det.

Annars är läget tyvärr så att köparna troligtvis kommer nå framgång med sin hävnings-talan varför det inte är att rekommendera att ta tvisten till domstol, då rättegångskostnader m.m kan tillkomma.

Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88142)