FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/07/2015

Fel i vara

Hej!

Jag och min son köpte en A-traktor i förra veckan. Säljaren sa att den var godkänd som okapad A-traktor. Nu har det visat sig att den är papprad, det innebär att den aldrig är besiktigad som en A-traktor utan det är en vanlig bil. jag tog kontakt med säljaren som var helt frågande och visste inget. han har ägt bilen i 6 år och nu fick jag reda på att han även jobbar på en bilverkstad så kunskap borde han haft. Vi står nu med en obrukbar A-traktor som vi betalt

26000:- för. Vad kan vi göra? Vi har kvar annonsen samt kvitto på vad vi köpt med säljarens namn, personnummer, adress samt underskift

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Eftersom ni båda (du som köpare och han som säljare) har agerat som privatpersoner vid köpet av A-traktorn, så är köplagen tillämplig på köpet. Köplagen hittar du (https://lagen.nu/1990:931)

En möjlighet ni har är att hävda att varan (A-traktorn) är felaktig utifrån de uppgifter säljaren lämnade vid köpet och i annonsen om varans egenskaper och användning (dvs att det är en A-traktor han säljer), och att den omständigheten tydligt påverkat er att köpa varan. Att det just var en A-traktor är ju av yttersta vikt om man har för avsikt att köpa just en A-traktor och inte en bil. Ni kan då hävda att fel i vara föreligger enligt 18 § i köplagen. Det spelar ingen roll vad säljaren visste eller inte visste, varan stämde inte överens med varken de sätt han marknadsförde den ( jag antar att de framgick i annonsen att de var en A-traktor) och de sätt han beskrev varan vid köpet.

Vad som däremot inte kan räknas till fel i vara är om ni kan antas ha känt till omständigheterna vid köpet eller om omständigheten att det var en "vanlig bil" är något som ni borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, allt detta enligt 20 § i köplagen. Eftersom säljaren påstod att han ägt bilen i 6 år och dessutom haft kunskap om bilar och inte vetat om omständigheten att de inte var en A-traktor så kan ni argumentera för att ni inte alls borde ha märkt just dom omständigheterna vid köpet.

Skulle ni kunna bevisa att säljaren faktiskt hade kunskap om att varan inte var en A-traktor fast han marknadsförde den som en sådan och beskrev den som en sådan vid köptillfället så reduceras er undersökningsplikt, vilket också framgår av 20 § köplagen i 2 st. då säljaren kan anses ha agerat i strid mot tro och heder då han avsiktligen lurat er.

Alltså, kan ni inte antas ha märkt omständigheten att de inte var en A-traktor vid köpet så är varan ni köpt behäftad med fel eftersom den inte är på de sätt som säljaren beskrivit och marknadsfört den, eftersom just att det är en A-traktor är en viktig omständighet för er. Fel i vara föreligger därför.

Det som torde vara mest aktuellt för er är möjligen att ni kontaktar honom och begär att få häva köpet på grund av att fel i vara föreligger, det vill säga att ni lämnar tillbaka varan och att ni får tillbaka pengarna, vilket kan ske enligt 37 § köplagen (om inte det är aktuellt att säljaren själv rättar till felet i varan, vilket jag antar inte är aktuellt i detta fall, att själv avhjälpa felet är en rätt säljaren har innan hävning va köpet aktualiseras).

Det finns också en möjlighet direkt få häva köpet utan att behöva acceptera att säljaren avhjälper felet, och det är med stöd av 39 § köplagen. Den regeln aktualiseras om det rör sig om ett för köparen väsentligt avtalsbrott, och säljaren insåg eller borde ha insett det, vilket man möjligen kan argumentera för i det här fallet, att de var av stor vikt för er att det just var en A-traktor, och de borde vara allmänt känt hos säljaren att ni ansåg att de var en viktig omständighet i köpet. Det som möjligen kan bli problematiskt utifrån möjligen att häva köpet med stöd av 39 § i köplagen är att säljaren ska ha insett eller borde ha insett att det var fel i varan och ett avtalsbrott, då återkommer vi till frågorna om vad säljaren visste om varan.

Kontakta säljaren och framför dina rättsliga argument och försök komma fram till en lösning. Skulle ni misslyckas med en lösning och du kan styrka hur allt har gått till med kvitton, annons och liknande och du känner att du kan ha framgång med en talan kan du alltid vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan, och tvisten kan då istället lösas i tingsrätten.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga på ett begripligt sätt trots det långa svaret. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?