Fel i såld bil

2015-11-05 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde min bil på Blocket för lite drygt en månad sedan. Nu visar det sig att bilen har kokat för kvinnan som köpte den och när hon lämnade in den på verkstaden sa de att topplockspackningen var lagad på ett dåligt sätt vilket har orsakat felet. Det hade jag verkligen ingen aning om och nu vill hon häva köpet. Jag har läst på Konsumentverkets hemsida ”Fel på bilen efter köp av privatperson” och förstår varför hon hävdar att köpet ska hävas. Men jag visste inte om detta problem, så jag har inte undvikit någon information. Finns det någon möjlighet att jag har rätten på min sida? Med vänlig hälsningEmma Hansson
SVAR

Hej Emma och tack för din fråga.

Inledningsvis ska det konstateras att det faktiskt inte rör sig om ett konsumentköp, utan om ett köp mellan två privatpersoner (jag utgår ifrån att köparen inte är en näringsidkare). Detta betyder i ditt särskilda fall att konsumentköplagens bestämmelser inte är tillämpliga. I dess 1§ anges nämligen att " denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument."
Därför måste vi istället använda köplagens regler (vilket du f.ö. hittar här). Lagen är dispositiv enligt dess 3§, vilket betyder att om ni avtalat något annat så gäller det framför lagens bestämmelser. Med "avtalat annat" menar jag såväl muntliga avtal som skriftliga (även om muntliga sällan går att bevisa).

I ditt fall rör det sig om en begagnad bil; en vara som alltså sålts i "befintlig skick". Då gäller enligt köplagens 19§ följande:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Man torde anse att det fel som uppstått för köparen faller in under andra eller tredje punkten, om inte köparen hade kunnat upptäcka detta fel själv innan köpet gjordes, 20§. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Man kan alltså inte kräva att köparen måste vara en expert på bilar. Jag tror att ett fel på topplockspackningen är svår att upptäcka, varför köparen inte kan belastas.

I 30-41§§ hittar du bestämmelser om de påföljder som finns när ett fel föreligger i varan. Bestämmelserna är många och snåriga, så jag ska sammanfatta det väsentliga åt dig. Köparen har inte rätt att häva köpet utan att du har beretts tillfälle att avhjälpa problemet. Det betyder att du själv har rätt att betala för att fixa topplockspackningen (utan kostnad för köparen). Går inte detta, eller erbjuder du dig inte att göra det, kan köparen häva köpet av bilen (eller kräva prisavdrag). Köparen har därutöver en direkt möjlighet att häva köpet (blir alltså inte tal om avhjälpande) om felet är av väsentlig betydelse och du insåg eller borde ha insett detta. Det kan vara svårt för köparen att bevisa att du faktiskt insåg eller borde ha insett detta, men möjligheten finns dock i och med att det rör sig om en bil som helt förlorar sitt syfte när ett sådant problem föreligger.

Jag vill passa på att påminna dig om dina (eventuella) rättigheter.
Du förklarade att verkstaden hade sagt att "topplockspackningen var lagad på ett dåligt sätt". Om det var en näringsidkare (en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) som utförde detta arbete när du tidigare ägde bilen, skulle du kunna reklamera den dålig utförda lagningen inom tre år från köpet av tjänsten i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser, se 17§ (här).

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att förutsättningarna för köparen att häva köpet får bedömas vara, baserat på den information du angav och att det faktiskt rör sig om ett fel som starkt begränsar bilens användning, någorlunda goda. Jag vill dock påminna om att den kan finnas omständigheter som talar för och emot vardera en utav er, varför en bedömning kan bli ganska komplicerad.
Jag vill därför rekommendera att du tar kontakt med köparen och hittar en lösning sinsemellan.

Hoppas mitt svar har gett dig god vägledning. Lycka till!

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85385)