Fel i produkt såld mellan privatpersoner över nätet

2020-08-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag sålde en produkt på nätet åt en bekant. Produkten var aldrig använd alltså helt ny, endast öppnad för att fota. Nu har personen som köpt produkten hört av sig och sagt att den inte fungerar och vill ha sina pengar tillbaka.Har han rätten till sina pengar tillbaka, eller hur fungerar såna här tillfällen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Före lagen gäller dock avtal som potentiellt finns mellan dig och köparen, men om ni inte diskuterat saker som när risken går över är köplagen tillämplig på de punkterna (3 § köplagen).

Vem bär ansvaret för felet?

För att veta om köparen har rätt till sina pengar tillbaka eller ej måste först tas reda på när felet uppstod.

Förutsatt att felet uppkom redan i säljarens ägo hålls säljaren ansvarig (21 § KöpL).

Om felet uppkom under transporten kan beror det på vilken typ av köp det gäller. Riskövergången från säljaren till köparen sker antingen vid avhämtning/avlämning av varan eller, om det gäller distansköp, när varan lämnas över för transport till exempelvis posten (6-7 §§ KöpL).

Vad har köparen rätt till?

Om felet kan konstateras ha uppstått under en period där säljaren fortfarande bär ansvaret för varan så räknas det som ett avtalsbrott (17 § KöpL).

Köparen kan i dessa fall kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Hen får även hålla inne betalningen (30 § KöpL). I första hand gäller avhjälpande, alltså att säljaren åtgärdar felet åt köparen. Säljaren kan också välja att istället företa omleverans, alltså att leverera en ny motsvarande vara till köparen (34 § KöpL).

Först om avhjälpande och omleverans inte kommer på fråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Då får hen alltså pengarna tillbaka. Vad som är relevant i ditt fall är hävning. Det förutsätter dock även att köparen är villig att skicka tillbaka varan (39 § KöpL). Skadestånd kommer bara på fråga om köparen lidit skada av att varan är felaktig, exempelvis om varan var nödvändig för en inkomst som nu gått förlorad (40 § KöpL).

Har köparen rätt till pengarna tillbaka?

Förutsatt att felet fanns redan innan köparen fick varan eller den avlämnades till posten har köparen rätt att få felet fixat eller få en ny vara. Om detta inte är möjligt har köparen rätt att få pengarna tillbaka.

Kan köparen själv anses vara ansvarig för felet har hen inte rätt till några åtgärder.

Allt detta gäller endast så länge inget annat är avtalat mellan parterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91439)