Fel i objektsbeskrivningen

2015-10-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag har precis betalat handpenningen vid köp av en bostadsrätt. Jag fick tillåtelse av säljaren att komma förbi och ta lite mått i lägenheten strax efter och då passade jag på att fråga om diskmaskin. Det står i objektsbeskrivningen att det ska finnas en men säljaren säger att det inte stämmer och att han inte sett att mäklaren skrivit fel i objektsbeskrivningen. Vad är det som gäller i den här situationen? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av bostadsrätt räknas som köp av lös egendom och därför används köplagens regler om fel.

Enligt 17 § KöpL skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper, stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från avtalet eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Fel föreligger även om säljaren inte hade kännedom om felet.
Köparen får inte heller åberopa ett fel som denne måste antas ha känt till före köpet 20 § KöpL, här. Det finns inte vid köp av bostadsrätt en absolut undersökningsplikt såsom vid köp av fast egendom.

Det beror alltså på huruvida du borde känt till att diskmaskinen inte ingick. Om det fanns en diskmaskin i lägenheten vid en visning eller om mäklaren pratat om detta i er tidigare kommunikation så pekar det på att det föreligger ett fel i lägenheten. I sådana fall kan säljaren bli skyldig att ersätta dig för dina kostnader för diskmaskinen alternativt att det dras av från priset på lägenheten. Är det mäklaren som gjort fel kan även denne bli betalningsansvarig.

Du kan alltid kontakta kronofogden och be dem fastställa att säljaren har en skuld till dig. Detta är ett bra underlag vid en eventuell senare domstolsprövning.

Med vänlig hälsning
Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1265)
2020-11-28 När kan påföljd påkallas vid fel i vara?
2020-11-28 Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?
2020-11-26 Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

Alla besvarade frågor (86588)