Fel i lägenhet - Rätt att åberopa?

2015-05-12 i Köplagen
FRÅGA
Köpte lägenhet och tillträdde i December förra året, ugnen dog igår 10/5-15) så skulle titta till kablarna (nyrenoverat kök från förra ägaren) som låg längst ner bakom besticklådorna. Ingen skyddskåpa över detta ormbo med kablar som man såg direkt att detta är amatörmässigt gjort. Ska ringa säljaren och få detta bekräftat att ingen fackmässigt ansluten elektriker har gjort detta katastrofala arbete. Min fråga är om detta kan klassas som ett dolt fel då jag utgick ifrån att är det nyrenoverat så ska allting vara nygjort på rätt sätt och inte något någon gått efter kopplingsschema på youtube? Men appliceras detta om det inte är en fackman ens?Har tidigare fått skruva isär två eldosor, en i sovrummet där kablarna var helt lösa inne i dosan och den andra i hallen gick säkringen direkt när man kopplat in t ex dammsugaren och skulle starta den. Jordningen var förbikopplad inne i den dosan. Såhär i efterhand skulle man väl kollat resten utav lägenheten direkt när jag upptäckte felen på dosorna. paragraf 8 i köpekontraktet säger; "Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning denne gjort utav lägenheten före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning" Med tanke på formuleringen är man rökt här kanske?Ska vara glad att ugnen slutade fungera och ingen brand uppstått så detta upptäcktes, tacksam för svar hur jag ska agera. Mäklaren har sagt att det förmodligen faller på mig men känns som det är ett lätt argument att ta till för att slippa problem..
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En lägenhet utgör inte fast egendom, varför tillämplig lag vid köp av lägenhet är Köplagen.
I 17 § anges att varan, dvs lägenheten, skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I samma bestämmelse anges att om varan avviker från detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.
I 20 § anges dock att köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.
Köplagen är dock enligt 3 § dispositiv, vilket innebär att ett avtal går före lagens bestämmelser. Eftersom du har godkänt besiktningen krävs därför att detta utgör ett dolt fel för att du ska ha rätt att åberopa felet. Att elen är så pass feldragen är också något som skulle kunna anses vara ett dolt fel under förutsättning att du kan anses ha genomfört en tillräckligt noggrann undersökning. Vid undersökningen ska inte krävas fackmannamässig erfarenhet, och man ska ej heller behöva bryta upp väggar eller dylikt. Det är därför möjligt att du trots nämnda klausul har rätt att åberopa felet. Att du inte omedelbart då du upptäckte problemen med elen är dock något som kan vara till din nackdel. Ett fel ska åberopas inom skälig tid, och får inte åberopas senare än två år från tillträdet, varför du ändå kan ha rätt att åberopa det.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81823)