Fel i köp och fel i tjänst

Hej! Jag har beställt markplattor från en lokal firma. Vi har ett överkommet pris på plattor och frakt på SMS konversation. Priset på plattor stämde, priset på frakt var över det dubbla (8030:- mot överenskommet 4000:-). Kan jag bestrida fakturan och hänvisa till vår SMS konversation?

Vid leverans saknades en pall och även på följesedeln. Återförsäljaren underrättad med fakturan var på fulla antalet. Kan jag hålla fakturan över sista betalningsdatum utan dröjsmålsavgift om jag inte har fått komplett leverans till dess? Med vänlig hälsning Stefan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hålla inne med betalning
Vid köp där en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är Konsumentköplagen (hädanefter KKöpL) tillämplig. Enligt 25 § KKöpL har du rätt att hålla inne en del av betalningen som motsvarar det krav du har på köparen på grund av felet. Dessa åtgärder finns i 26-31 §§ KKöpL.

Avhjälpande eller omleverans är de primära påföljderna och innebär att säljaren antingen ska åtgärda felet eller leverera en ny vara. Det ska ske inom utan oskäligt dröjsmål vilket i normalfallet anses vara ett par dagar. Om säljaren inte gör något av ovanstående har köparen rätt till prisavdrag med så mycket som varan i felaktigt tillstånd är värd, eller om felet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Den innehållna betalningen ska alltså avse ett belopp som motsvarar prisavdraget, eller hela beloppet om köparen vill häva köpet. Vid omleverans och avhjälpande är ska innehållandet av betalningen motsvara den sekundära påföljden som aktualiseras i det fall säljaren inte avhjälper felet.

Det innebär alltså att säljaren måste erbjuda sig att först fullgöra köpet genom att leverera den pall som saknades i leveransen. Gör säljaren inte det, så har du rätt att hålla inne med betalningen till dess att säljaren har fullgjort sin del av avtalet.

Fraktkostnaden
Vad gäller fraktkostnaden kan det anses utgöra ett fel i tjänst. Det tidigare ansågs utgöra ett fel i köp av lös saker, men då frakt är en tjänst som utförs är således skillnaden endast utförandet. Vad som anses utgöra fel i tjänst stås i 9 § Konsumenttjänstlagen (hädanefter KKtjL). Även här gäller samma att du kan yrka för omleverans, avhjälpande etc enligt 16-21 §§ KKtjL.


Det framgår av 9 § KtjL att det är att anse som fel i tjänst om, som du i ditt fall, har avtalat om att frakten ska kosta 4000 kr, men det senare visar sig hamna på 8000 kr. Visserligen kan det ha förekommit oväntade händelser som har bidragit till en ökad kostnad, men det är inte rimligt att du som konsument torde själv stå för den kostnaden. Vidare kan det anses som etiskt att säljaren då informerar dig som köpare vad som har bidragit till ökade fraktkostnader.


Sammanfattning
Detta är enligt min mening ett typiskt fall på vad som kan anses utgöra fel i köp och fel i tjänst enligt ovanstående lagrum. Du som köpare har rätt till avhjälpande, omleverans och prisavdrag för fel i köp och tjänst. Du har även rätt att hålla inne med betalning till dess att säljaren har avhjälpt felet, utan att det ställer till det alldeles för mycket för säljaren. Eftersom det är din rätt att hålla inne med betalning så bör du inte riskera att få en dröjsmålsavgift. Detta kan inte anses som lämpligt i och med din rätt till att innehålla betalningen.

Jag kan dock rekommendera dig att föra en dialog med säljaren över lämpliga tillvägagångssätt över hur ni kan lösa detta sinsemellan.


Vänligen,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo