FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/07/2021

Fel i husvagn, köparens rättigheter

Hej!

Köpte en begagnad husvagn igår kväll. Säljaren visade att han hade lagat en gammal skada inne på toaletter och visade att han hade gjort det ordentligt. Men idag när vi har skurat och städat hela vagnen hemma så upptäckte vi att hela fram änden är fuktskadad/mögelskadad. Vad gäller? Kan vi häva köpet? Vi har ganska långt till säljaren, vem ska stå för ev sådana kostnader som resa om vi kan häva köpet?

Tack så länge!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson där fuktskador har visat sig. Den lag som är tillämplig vid köp av vara mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL). Lagen gäller så länge köparen och säljaren inte har kommit överens om något annat (3 § KöpL). Eftersom det inte framgår att det finns ett avtal som säger något annat så kommer jag att utgå från KöpL i svaret.

Fel i vara

I ditt fall vill du häva köpet på grund av fel i vara (17 § KöpL). Varan ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. En fuktskada i en husvagn är sannolikt något som avviker från vad du som köpare förväntade dig.

Köparens undersökningsplikt

Du får inte åberopa fel som du borde ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Frågan blir därmed om du har brustit i sin undersökningsplikt. Det framgår inte av frågan om eller hur noga du har undersökt husvagnen. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Har du uppfyllt din undersökningsplikt och därmed inte upptäckt felet så kan du åberopa det. (Jfr även NJA 1996 s. 598 där HD ansåg att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.)

Reklamation

Du får inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Du måste alltså reklamera felet inom skälig tid vilket det framgår av frågan att du har gjort (32 § KöpL).

Påföljder

Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen (30 KöpL).

Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har dock rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Då kan istället omleverans bli aktuellt enligt 36 § KöpL.

Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

När ni ska lämna tillbaka husvagnen till säljaren så är det säljaren som ska stå för de kostnader som uppstår. Transportkostnader vid hävning av köp är alltså en sådan kostnad som ska ersättas av säljaren (67 § KöpL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreligger alltså fel i vara. Du kan åberopa felet om du har uppfyllt din undersökningsplikt och reklamerat inom skälig tid. Du har rätt till påföljder i denna situation. Du kan häva köpet, alltså att säljaren får tillbaka husvagnen och betalar tillbaka dina pengar. Du kan annars välja att kräva att felet åtgärdas eller få prisavdrag. De kostnader som uppstår när du ska lämna tillbaka husvagnen ska säljaren stå för.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”