Fel i husvagn - felaktig information före köpet

2016-04-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag har köpt en ny husvagn från en stor etablerad husvagnsfirma. När jag var och tittade på husvagnen förhörde jag mig om fördelarna med 13-polig släpvagnskontakt på dragbilen. Säljaren förklarade då att detta är väldigt bra på nya vagnar. Fördelarna är bland annat att husvagnen laddas under färd samt att kylskåpet kan drivas på 12 volt under färd. Då dessa fördelar var avgörande för mig valde jag att montera kontakten på min dragbil till en kostnad av 3600 kr.Via diskussioner via en grupp för xxxxxx husvagnar som jag är med i har det framkommit att den svenska importören xxxxxx AB har valt att koppla ur matningen till kylskåpet. Troligen på grund av att för klena ledningar dragits.Specifikationen på min husvagn säger klart och tydligt att kylskåpet skall gå att driva på Gasol, 230 volt samt 12 volt. Försäljaren säger till mig när jag frågar om hur det kunnat bli så att importören säger att det bara är så.I sakfrågan gäller alltså. Försäljaren har både muntligen samt via specifikationen från importören givit att kylskåpet skall fungera på 12 volt. Detta har i mitt beslut om vagnen varit avgörande för den funktion som jag önskar dessutom som jag valt att uppdatera mitt fordon för 3600 kr för att det skall fungera i mitt fall.Hur ställer sig detta i juridisk mening., med mina ringa juridikstudier så torde det vara ett solklart fall av fel i vara. Som inom rimlig tid skall åtgärdas med avhjälpande reparation utan kostnad.MvHxxxx xxxxxx
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga avser köp av lös egendom, mellan en konsument och en näringsidkare, så är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Lagen är tvingande till din fördel, varför det inte är möjligt för näringsidkaren att avtala bort bestämmelser till din nackdel, se 3§ 1st.

Jag kan redan nu säga att det rör sig om ett, för att låna dina ord, solklart fall av fel i vara. Husvagnen måste anses felaktig enligt både 16§ och 19§. Vilken av dessa bestämmelser som blir aktuell spelar ingen roll. Dock torde 19§ vara den mest självklara bestämmelsen att tillämpa, då dess syfte är att varan ska stämma överens med de uppgifter som lämnats före köpet. Du har rätt att kräva påföljder som avhjälpande och hävning.

Fel i varan

Enligt 19§ 1st föreligger fel om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Säljaren har före köpet, både muntligen och via specifikation, sagt till dig att husvagnens kylskåp kan drivas på 12 volt under färd. Husvagnen är således felaktig på denna grund eftersom kylskåpet, för närvarande, inte går att driva på 12 volt.

Vidare ansvarar säljaren också för uppgifter som härrör från importören eller tillverkaren. Den medföljande specifikationen säger att husvagnens kylskåp ska gå att driva på 12 volt. Även importören har uppgett denna information. Husvagnen är alltså felaktig även enligt 19§ 2st.

Reklamation

För att kunna åberopa felet måste du reklamera varan. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. Så länge du reklamerar inom två månader, efter att du märkt felet, anses reklamationen vara gjord i tid, se 23§ 1st.

Påföljder

Efter reklamationen får du kräva påföljder, se 22§ för aktuella påföljder. Du uppger att du vill att säljaren avhjälper felet. Avhjälpande kan bli aktuellt enligt 26§. Dock är det inte säkert att avhjälpande är möjligt i ditt fall. Om det rör sig om för klena ledningar, det vill säga ett produktionsfel, kan ett avhjälpande bli väldigt kostsamt för säljaren. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta utifrån den information du har uppgett. Min rekommendation är att du i vart fall kräver avhjälpande.

Om avhjälpande inte blir aktuellt så får du helt enkelt kräva någon annan påföljd, exempelvis prisavdrag eller hävning, se 28-29§§.

Avslutningsvis vill jag först och främst önska dig lycka till. Reklamera varan så snart som möjligt och be att få tala med någon ansvarig på husvagnsfirman. Utifrån den information du har uppgett är det för mig helt otänkbart att säljaren inte ska ansvara för felet. Om de mot förmodan inte tänker hjälpa dig med felet bör du driva ärendet. Spara kvitton, specifikation m.m och ta kontakt med ARN alternativt en jurist som kan hjälpa dig vidare.

Vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1068)
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp

Alla besvarade frågor (84447)