Fel i husvagn

2021-07-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en över 30år gammal husvagn och dagen efter så ringer köparen och säger att den är rutten i golvet fram. Är det nått man måste köpa tillbaka eller har jag som säljare några rättigheter på min sida. Han vill häva köpet. Vi har inte skrivit några kvitton. Men han titta runt vagnen än längre stund och jag berättade om en annan fuktskada som var åtgärdad. Man borde ha sett att golvet var dåligt då dom undersökte den. Jag visste själv inte om den nya fuktskadan.Vad kan jag som säljare göra och vad har jag för krav på mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har sålt en husvagn till en annan privatperson där fuktskador har visat sig. Den lag som är tillämplig vid köp av vara mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL). Lagen gäller så länge köparen och säljaren inte har kommit överens om något annat (3 § KöpL). Eftersom det inte framgår att det finns ett avtal som säger något annat så kommer frågan att besvaras med hjälp av KöpL.

Fel i vara

I ditt fall vill köparen häva köpet på grund av fel i vara (17 § KöpL). Varan ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. En fuktskada i en husvagn är sannolikt något som avviker från vad köparen förväntade sig. Frågan i ditt fall blir således om du bär något ansvar för skadan.

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte åberopa fel som han borde ha känt till vid köpet (20 § KöpL). I det här fallet har köparen undersökt husvagnen och frågan blir därmed om köparen har brustit i sin undersökningsplikt. Det framgår inte av frågan hur noga husvagnen har undersökts. Noggrannheten i köparens undersökning avgörs av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Dolda fel kan köparen åberopa. I detta fall tolkar jag frågan som att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparen har undersökt husvagnen och det verkade inte vara något fel på den. Det är dock svårt att bedöma om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt utan att veta närmare omständigheter. (Jfr även NJA 1996 s. 598 där HD ansåg att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet).

Reklamation

Köparen måste reklamera felet till säljaren (32 § KöpL). Detta måste ske inom skälig tid. Två månader anses alltid vara inom skälig tid. I det här fallet har köparen reklamerat inom skälig tid eftersom det gjordes dagen efter.

Påföljder

Köparen har rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen (30 § KöpL).

Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Du som säljare har i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Du har dock rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får du då utföra omleverans enligt 36 § KöpL.

Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Sammanfattning

Fuktskadan kommer med största sannolikhet att bedömas som ett fel. För att köparen ska få åberopa felet krävs att han har uppfyllt sin undersökningsplikt. I det här fallet verkar köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparen kommer därmed kunna åberopa felet och kunna häva köpet enligt 39 § KöpL. Om ni inte skulle komma överens kan ni ta tvisten till domstol men det är givetvis bättre för båda parter att försöka komma överens utanför domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1415)
2021-09-26 Reklamation vid vidareförsäljning
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

Alla besvarade frågor (95869)