Fel i hund?

2016-08-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Har en fråga om hur konsumentköplagen gäller i mitt fall.Vi köpte en hund ((schäfer)) från en privatperson. Hon har tagit vad jag vet 2 kullar på hennes tik. Våran hund är nu 3 år. Vi har under en period av 2 år sökt veterinär hjälp för återkommande hälta och fått olika kanske svar. Nu har vi fått diagnos och det visar sig att han är i bedrövligt skick. Atros i knän och armbågar och troligtvis problem med ländryggen. Han är dessutom en nervös hund. Den mentala biten har jag jobbar hårt med och förbättrat men höger knä som han har haft hälta på i mer eller mindre 2 år ska opereras. Är fler hundar i kullen som mår dåligt har jag fått veta. Min fråga är följande.Kan jag kräva tillbaka köpeskillingen.Kan jag stämma för veterinärkostnader Mvh Tommy Nordin
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall är inte konsumentköplagen (1990:932) (KKL) tillämplig eftersom den gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, se 1 § 1 st. KKL (här). Personen som du köpte hunden av verkar vara en privatperson, inte en näringsidkare, varför istället köplagen (1990:931) (KöpL) är tillämplig, se 1 § KöpL (här). Lagen är enligt 3 § KöpL (här) dispositiv. Detta innebär att avtalsparterna kan avvika från lagens bestämmelser genom avtal.

I 17 § 1 st. KöpL (här) står det att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Det hela beror därför på vad ni har avtalat om hundens hälsa och vad som eventuellt ska hända om hunden visar sig vara sjuk. För det fall ni inte har avtalat någonting kring detta är det bestämmelserna i KöpL som gäller. Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig enligt 17 § 3 st. KöpL (här). Är varan felaktig får köparen enligt 31-40 §§ KöpL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § (KöpL här). Felbedömningen ska göras med hänsyn till varans beskaffenhet när risken för varan gick över på köparen, dvs. när hunden överlämnades till dig. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, s.k. dolt fel. Se 21 § KöpL (här).

För att avgöra om felen som nu har uppkommit på din hund är s.k. dolda fel måste en veterinär göra en noggrann undersökning av din hund för att kunna konstatera detta. Om det är så att felen klassas som dolda fel kan du att kontakta personen som sålde hunden och prata med denna och förhoppningsvis komma fram till en bra lösning, t.ex. ersättning för köpeskilling och/eller veterinärkostnader. Om du vill veta mer om ”fel” i hund kan du läsa på Svenska Kennelklubbens hemsida här. De erbjuder även juridisk rådgivning som du kan vända dig till.

Jag hoppas att du fick hjälp med det du behövde. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1274)
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

Alla besvarade frågor (86862)