Fel i häst? Köplagen

2016-10-28 i Köplagen
FRÅGA
Jag har som privatperson, sålt en häst till ett företag med köpekontrakt skrivet i slutet av april i år. Jag har meddelat köparen om alla skador/fel jag vet om hästen (har haft den sen den var föl), visat alla röntgenplåtar och journaler. Köparen var med vid klinikbesiktningen av hästen som denne gick genom utan anmärkning med untantag för hälta som värmde ut snabbt vid longering på hårt underlag. Köparen hade alla chanser att ställa frågor och vi tog extra röntgenbilder på delar som köparen önskade. Jag har haft hästen, enligt ök med köparen, hos mig fram till månadsskiftet augusti/september för utbildning och viloperiod. Hästen har under den perioden varit ägd av köparen. Nu har köparen kommit tillbaka och påstår att hästen har jätteont i ryggen (efter att de haft hästen i 1,5 månad) och vill återigen ha röntgenplåtar och journaler, vilket jag skickat. Ryggont har jag aldrig märkt av på denna häst och jag är orolig att de kommer vilja häva köpet. Enligt min erfarenhet är det inte svårt att "förstöra" en häst på den tiden de haft hästen hos sig. Jag red hästen dagen innan den hämtades och varken jag, min veterinär eller kiropraktor har någonsin kännt något fel i ryggen. Hästen är röntgad från nacke till svansrot utan anmärkning. Vad har jag för rättigheter/skyldighter när jag som privatperson säljer till ett företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avtal som ni har ingått är ett köpavtal som träffas av köplagens regler, eftersom du har sålt till en näringsidkare. Ingen konsumentlagstiftning är tillämplig eftersom att det är du som är säljaren. Köplagen hittar du här.

Du säger att du är rädd att din motpart ska häva avtalet. För att denne över huvud ska kunna göra gällande påföljder med anledning av ett eventuellt fel måste det ha förelegat ett sådant vid avlämnandet, se 21 § köplagen.

Alltså måste orsaken till hästens smärta ha förelegat vid avlämnandet av hästen, och inte uppstått därefter. Hästen måste på något sätt vara felaktig (t.ex. sjuk) vid avlämnandet, även om det är detta uppdagas senare.

Enligt vad du uppger så har ni vidtagit alla försiktighetsåtgärder för kontrollerandet av att varan varit i avtalsenligt skick vid avlämnandet. Alla journaler har visat att hästen är frisk. Vid ett sådant fall är det en uppförsbacke för köparen att hävda att felet förelåg innan avlämnandet. Det är köparen som har bevisbördan för att felet förelåg vid avlämnandet.

Vid hävning gäller dessutom särskilt att bara fel som är väsentliga för köparen kan leda till hävning. Vidare måste säljaren ha insett eller borde ha insett var att felet var väsentligt, se 39 § köplagen.

Om köparen väljer att påtala felet och kräva påföljder pga. detta så kan du bestrida med hänvisning till att du inte tror att felet var ursprungligt (alltså fanns vid avlämnandet). Det verkar som om du har fog för den ståndpunkten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85217)