Fel i fastighet, bygglov

2019-04-29 i Fastighet
FRÅGA
HejHar köpt en villa och skrivit under köpekontrakt. Tillträdet har ej ägt rum ännu dock. I frågelistan från säljarna har de skrivit under på att erforderliga bygglov finns. Det visade sig att bygglov ej finns för inglasad uteplats vidbyggd mot hus. Det fick jag veta från kommun efter att kontrakt skrivits.Säljaren har ansökt om bygglov för uteplatsen. Det är ej klart om det godkänns eller inte av kommun. Undrar vad som gäller om det inte skulle bli godkänt. Vilka möjligheter finns för mig som köpare att ev. då få kompensation på köpeskillingen eller annat om kommun skulle besluta att uteplatsen ska rivas osv.Tack för er hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom handlar om köp av fastighet, blir 4 kap. jordabalken (JB) tillämplig. Då säljaren har skrivit under på att bygglov finns och det sedan visar sig att bygglov inte finns, kommer detta att utgöra ett s.k rådighetsfel enligt 4 kap. 18 § JB. Sistnämnda paragrafen hänvisar i sin tur till 4 kap. 12 § JB, som stipulerar att du får bland annat göra avdrag på köpeskillningen, alternativt häva om felet är av väsentlig betydelse. Vad som utgör väsentlig betydelse varierar från fall till fall. I regel krävs det dock ganska mycket för att en köpare ska få häva.

Sammanfattningsvis kan man säga att du har rätt till prisavdrag på köpeskillingen då det utgör ett fel i fastigheten. Eftersom att frågan avser ett rådighetsfel, har du heller någon undersökningsplikt, därför kan du exempelvis inte hållas ansvarig för att du inte har undersökt fastigheten.

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll