Fel i fastighet

2020-11-17 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag och min man köpte en nyproducerad lägenhet i början av året där det stod att lägenheten bl.a skulle ha golvvärme. När vi sedan flyttade in några månader senare fungerar inte golvvärmen och vi har anmält problemen flertalet gånger och de har försökt åtgärda det men det fungerar fortfarande inte. Vi köpte ju lägenheten i tron om att allt skulle fungera, speciellt när den är nyproducerad men det finns många brister i lägenheten som gör en extremt besviken när man lagt mycket pengar på en lägenhet. Vad kan vi göra rent rättsligt för att det ska lösa sig samt har vi rätt till någon ersättning till följd av detta? (Värt att nämna är att ordförande i vår förening är VD:n för företaget som byggt lägenheterna..)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din man har köpt en nyproducerad fastighet där säljaren har uttryckt att lägenheten är utrustad med bland annat golvvärme men det har visat sig att golvvärmen inte fungerar efter att ni har flyttat in, trots flera försök för att åtgärda felet från säljarens sida. Vidare tolkar jag det som att du vill veta vilka rättsliga åtgärder ni kan ta för att få ersättning på grund av felet.

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån 4 kap. jordabalken (JB).

Säljarens ansvar för utfästelser/garantier
säljaren är ansvarig för de uppgifter som hen har lämnat om fastighetens skick i samband med avtalsförhandlingarna. Dessa uppgifter kan vara både muntliga och skriftliga. Under förutsättning att utsagorna är någorlunda preciserade utgör de utfästelser (garantier) som säljaren blir bunden av. I ditt fall är utfästelsen om golvvärmen tillräckligt preciserad för att kunna anses vara en del av avtalet (4 kap. 19 § JB).

Köparens undersökningsplikt i relation till utfästelser/garantier
Vid köp av fastighet har du som köpare en långtgående undersökningsplikt. Säljaren svarar för de fel som du inte du inte upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning om det är fråga om sådana fel som du inte bort räknat med. Dock faller din undersökningsplikt i princip bort när säljaren lämnar garantier.

Dessutom är fastigheten nyuppförd och du som köpare har haft anledning att förvänta dig att golvvärmen fungerar (NJA 1997 s. 290).

Rätt till avdrag av köpeskilling och skadestånd
Som beskrivs ovan är uppgiften om golvvärmen att anse som en utfästelse/garanti. Du har därmed rätt att göra avdrag på köpeskillingen och begära skadestånd. Dessutom finns det en möjlighet att häva köpet om felet är väsentligt (dock ska talan om hävning väckas inom ett år från det att tillträdet skedde) (4 kap. 12 § JB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma. Våra jurister på Lawline kan också hjälpa dig ta din fråga vidare. Bokning sker via https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (565)
2021-05-16 Vilket marknadspris är aktuellt vid försäljning av en samägd fritidsfastighet?
2021-05-12 Hur överlåter jag mitt hus till mina barn?
2021-05-11 Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?

Alla besvarade frågor (92364)