Fel i bostadsrätt

2016-05-12 i Köplagen
FRÅGA
hejmin son köpte en bostadsrätt, var på visning sen budade och vann. nu när han flyttar in visar det sig att frysen inte fungerar, och köksfläkten inte heller. är detta något han kan kräva ersättning för eller skulle han ha startat frys ( vilket man inte då vet om den funkar iaf,) och startat fläkt tex.inget av detta framgick vid försäljning att det inte fungera, och i texten står säljs i bef skick.jätte tacksam för er hjälp.Lotta
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vid köp av bostadsrätt gäller formellt Köplagen (KöpL) mellan parterna, då bostadsrätter ses som lös egendom.

Utgångspunkten är att bostadsrätten ska stämma överens med vad som avtalats mellan parterna, och inte avvika från vad köparen med fog kan förvänta sig, se 17 § KöpL. I ditt fall rör det sig om varan bostadsrätt, vilken är ägnad att bo i.

Vid köp av bostadsrätt har köparen en väldigt långtgående undersökningsplikt, 20 § KöpL - köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Ordvalet antas, utgör en väldigt låg tröskel för köparen, och för vad han senare kan åberopa som fel. Att testa att frys och köksfläkt, som är relativt ”lätta” kontroller faller under den plikt som köparen har.

Om vara sålts i ”befintligt skick” 19§ KöpL, ska varan ändå anses felaktigt om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga fel i lägenheten, 19 § 2p. KöpL. Dessvärre faller inte frys och köksfläkt under definitionen av väsentliga fel. Likväl måste säljaren ha känt till felen vid försäljningen av varan. Nu vet jag inte hur lång tid det var mellan köp och inflytt, men potentiellt skulle frys och fläkt kunna gå sönder från dagen för köpet till dess nya köparen flyttar in, vilket gör att säljaren då inte hade vetskap om felet vid försäljningen.

Men som jag nämnde ovan, vid köp av bostadsrätt har köparen en väldigt omfattande undersökningsplikt. Exempelvis har köparens undersökningsplikt ansetts omfatta att även titta under diskmaskinen, för eventuella fel eller brister.

Jag hoppas du är nöjd med mitt svar. Ha en fortsatt trevlig dag och återkom om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88213)