Fel i bostadsrätt

2019-02-15 i Köplagen
FRÅGA
Hej !Jag har köpt en lägenhet och efter två månder upptäckte jag en fuktskada i badrummet. Förenigen sa att de ska fixa den men nu har det gått tre månader utan att de tagit något beslut. Så jag undrar om jag kan få tillbaka alla månadsavgifter sedan jag anmälde skadan, då jag fortfarande inte har kunnat flytta till lägenheten på grund av att vattnet är avstängt i både badrum och kök.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att din köpta lägenhet är en bostadsrätt. En bostadsrätt räknas som lös egendom och faller därför inte under jordabalkens regler om fel. Detta innebär dock inte att man inte kan göra gällande fel. Istället för jordabalkens regler använder man köplagens regler (1 § Köplagen). Bostadsrätten är alltså en vara. Jag kommer nedan förklara hur fel i bostadsrätter fungerar och min bedömning av situationen.

Fel i vara:
I köplagen beskrivs grunden till vad fel i en vara är (17 § köplagen). Fel är om varan inte kan användas för varans syfte, om den inte kan användas alls eller inte har utfäst egenskap. Eftersom du inte kan flytta in och nyttja bostadsrätten, är det fel enligt 17 § 2 stycket 1 punkten köplagen.

Undersökningsplikt:
Köparen en undersökningsplikt av varan innan köpet, enligt 20 § Köplagen. Denna undersökningsplikt varierar i omfattning. I vissa fall räcker det med en snabb undersökning om varan t.ex. är ny. I vissa fall måste en mer ingående undersökning göras om varan är i allmänt sämre skick. Hur som helst verkar det i ditt fall handla om ett dold fel, som då kan åberopas.

Reklamation:
För att få göra gällande ett fel ska man även reklamera felet enligt 32 § köplagen. Detta ska göras till säljaren "utan oskäligt dröjsmål". Hur lång tiden är varierar. I vissa fall kan reklamationsfristen vara ett par dagar och i andra fall flera månader vid dolda fel, som i ditt fall. Huvudsaken är att man göra detta snarast efter att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Avhjälpande:
Du har rätt att kräva att felet, fuktskadorna, åtgärdas. Om föreningen inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har du rätt till ersättning för kostnader som tillkommer när du på egen hand försöker åtgärda fuktskadorna, enligt 34 § köplagen. Dock måste du meddela detta krav i samband med reklamationen eller inom skälig tid, enligt 35 § köplagen.

Hävning:
Om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter förmodar jag att du vill att köpet går åter. Då har du rätt att häva köpet enligt 39 § köplagen.

Min bedömning:
Du kan försöka åtgärda fuktskadorna på egen hand, men på föreningens bekostnad. Annars om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter kan du häva köpet enligt 39 § köplagen och då kan även skadestånd komma att bli aktuellt, enligt 40 § köplagen.


Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Ninorta Antar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1006)
2019-07-17 Fel i vara vid försäljning av begagnad utombordare
2019-07-16 Kan jag häva köpet av en häst?
2019-07-14 När kan en köpare åberopa fel vid hästköp?
2019-07-14 Har jag rätt att få tillbaka min handpenning?

Alla besvarade frågor (71113)