FrågaKÖPRÄTTKöplagen02/06/2016

Fel i bil som säljaren hade köpt i begagnat skick och avtalstolkning

Hej !

Köpte en bil med defekt motor.

Sen jag har monterat en annan motor som jag köpte på skroten. Efteråt motorbyte gick bilen jätte bra. Bilen gick igenom besiktningen utan några fel.

Efter några månader sålde jag bilen för 49 000 via Blocket till en privat person.

Men efter ca. 3 månader ringer köparen och säger att oljepumpen och topplock gick sönder och han vill att jag betalar 49000 tillbaka och 6000 för felsökning på verkstad.

Vid köp har köparen prövkör och godkänd bilen.

Nu han vill stämma mig till Tingsrätten.

På kvitto vi har skrivit att köpare kan inte rikta anspråk mot säljaren avseende iakttagna brister beträffande bilens skick.

Vad ska jag göra ? Hjälp !!!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att dela upp mitt svar på din fråga i två delar. Först redogör jag för de rättsliga aspekterna på villkoret i kvittot. Därefter redogör jag för de regler som allmänt gäller vid köp av t.ex. bilar. Sist sammanfattar jag slutsatserna som du kan dra av det jag har sagt.

Redan nu vill jag dock uppmärksamma dig på att det finns en del mer ingående bedömningar som man måste göra för att komma fram till ett svar. Behöver du en mer ingående utredning rekommenderar jag därför att du bokar tid hos någon av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med. Det kan du göra HÄR.

Villkoret i kvittot

Som jag förstår det har du som privatperson sålt en bil till en annan privatperson. Reglerna för din försäljning kan du då som huvudregel hitta i köplagen (1990:931) (hädanefter förkortad KöpL), se dess 1 §. Då är det dock också i princip fritt för dig och köparen att avtala om andra villkor, se 3 § KöpL.

Beroende på hur situationen såg ut när du slöt avtalet med köparen kan villkoret i kvittot vara en del av avtalet. Villkoret kan dock också i en del fall inte anses vara en del av avtalet, utan istället något som kan användas som bevis för vad avtalet innehåller. Det viktiga här är att du undersöker när du slöt avtalet och när kvittot skrevs. Om t.ex. avtalet slöts först utan att villkoret i kvittot fanns med då så kan du få svårt att hävda att det är ett villkor i ert avtal. Bedömningen kan lätt bli komplex.

Villkoret kommer dock sannolikt sett inte ha någon större betydelse i din tvist eftersom det bara säger att säljaren inte får kräva dig på något för de brister i bilens skick som han har lagt märke till. Innebörden är nästan samma som i 20 § första stycket KöpL. Vad du skulle kunna göra är att hävda att villkoret ska tolkas så att fel som uppkommer pga brister i bilens skick omfattas av det. Det finns dock ingen garanti att tingsrätten skulle läsa villkoret så som du vill.

Allmänna regler för försäljning av lös egendom

Oberoende av villkoret finns regleringen i KöpL som du skulle kunna använda till ditt försvar. Det är nämligen svårt att hävda att de inte gäller i just ert avtal pga villkoret i kvittot. Därför redogör jag här kortfattat för den regleringen i relevanta delar.

Vad som är ett fel i en såld vara regleras i 17 och 18 §§ KöpL. Enkelt sagt finns ett fel i en vara om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta om den, oavsett vad du som säljare trodde (17 § tredje stycket KöpL).

Det är sannolikt att tingsrätten skulle komma fram till att köparen hade fog att förutsätta att bilens motor skulle fungera i mer än tre månader, men dess bedömning kan bli annorlunda beroende på hur omständigheterna ser ut. Om bilen ser ut att vara i dåligt skick kan den anse att köparen inte alls kunde förutsätta att bilens motor skulle fungera i mer än tre månader. Vad du sade till köparen före du slöt avtalet med honom kan också spela roll.

Köparen kan dock inte åberopa alla fel mot dig. Han får inte åberopa fel som han i praktiken har känt till (20 § första stycket KöpL). Han får heller inte åberopa fel som han borde ha upptäckt när han undersökte bilen (20 § andra stycket KöpL). Det finns alltså dolda fel som han ändå får göra gällande.

Vad köparen borde ha upptäckt avgör man utifrån vad som kan krävas av köparen i hans situation, och kan variera från fall till fall. Om han t.ex. utifrån bilens utseende kunde sluta sig till att det fanns en risk för motorproblem så skulle du kunna hävda att han därför borde ha märkt felet då.

Om det finns ett fel som köparen får åberopa mot dig måste han reklamera felet inom skälig tid (32 § KöpL).

Om köparen har reklamerat felet kan han i första hand kräva att du avhjälper felet (34 § KöpL), vilket innebär att du åtgärdar felet utan kostnad för köparen. Gör du inte det inom skälig tid från att köparen begär det kan han avhjälpa felet på din bekostnad (34 § tredje stycket KöpL). Även om han inte kräver att du avhjälper felet har du en rätt att få göra det, under vissa förutsättningar i 36 § KöpL. Vid sidan om det kan köparen ha rätt till skadestånd enligt 40 § KöpL för t.ex. felsökningskostnaden.

Som jag förstår det försöker köparen att häva köpeavtalet, eftersom han vill ha tillbaka hela beloppet han betalade till dig. För att han ska kunna häva köpet krävs dock först och främst enligt 37 § KöpL antingen,

1. Att köparen inte har krävt eller kunnat krävt att du avhjälper felet och du erbjuder dig inte att avhjälpa felet,

ELLER

2. Du avhälper inte felet inom skälig tid från att köparen har reklamerat det.

Det innebär att köparen i princip måste försöka få dig att avhjälpa felet först – han kan bara efter det häva avtalet. Observera dock att då kräver 39 § KöpL också att felet är av väsentlig betydelse för honom och att du åtminstone borde ha insett det.

Slutsatser

Du skulle kunna göra villkoret i kvittot gällande, men det är inte säkert att det skulle leda till någon framgång för dig. Om köparen får åberopa felet mot dig ska han i första hand låta dig åtgärda felet. Hävning av köpet kan bara komma ifråga i andra hand. De 6 000 kr som köparen vill ha för felsökningen har han dock sannolikt sett rätt till som skadestånd enligt 40 § KöpL.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med din bilförsäljning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare