FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/06/2015

Fel i bil och reklamation

Sålde en bil privat för 1 månad sedan för 35 000. Nu hörde köparen av sig och har ett fel på bilen som kostar 7500 kr. Hon vill att jag ska betala det för hon märkte felet samma dag hon köpte bilen men hörde av sig först en månad efter. När jag hade bilen och sålde bilen var den felfri. Hur vet jag att felet inte uppstått flera veckor efter affär? Och har jag någon skyldighet att betala?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom det är avgörande om reklamationen skett i tid, kommer jag börja redogöra för detta, för att senare gå in på när ett fel föreligger. Huruvida reklamationen skett försent eller inte avgörs av 32 § köplagen. Där stadgas att ett fel endast får åberopas om reklamationen lämnats inom skälig tid efter det att säljaren märkt eller borde märkt felet. När det gäller bland annat köp mellan privatpersoner accepteras ett visst dröjsmål med reklamationen. Köparen måste få visst rådrum att överväga ett åberopande av felet. Vad som är skälig tid varierar även beroende på vilken typ av vara som köpts. Är det exempelvis färskvaror som köpet avser är det naturligt att reklamationstiden är kortare för dessa varor. Det finns sålunda ingen klar gräns för när en reklamation ska anses lämnad inom skälig tid. En bedömning får göras som tar hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Det är därför problematiskt att avgöra om en månad är för lång tid, men antagligen är reklamationen skedd i tid.

Om reklamationen anses ha skett inom skälig tid, är det hädanefter angeläget att bedöma om ens reklamationen har någon verkan. Om varan inte bedöms vara felaktig, spelar det ju ingen roll om en reklamation skett. Ett fel föreligger om varan inte överensstämmer med det som avtalats om exempelvis kvalitet och andra egenskaper. Nu har jag ingen insikt om avtalet mellan er och jag har ingen kunskap om vad det är för fel på bilen, varför det är svårt att säga om det är ett köprättsligt fel. Som jag uppfattar det verkar bilen i ditt fall vara begagnad och använd. Detta medför att säljaren inte med fog kan förvänta att bilen är utan en enda skråma och fungerar felfritt. Skulle du dock ha utlovat att bilen var i nyskick, skulle du ha ett större ansvar för bilens fel. Fungerar bilen som en vanlig bil, utan säkerhetsrisker m.m. torde inte ett fel föreligga. Om det skulle vara så att ni inte avtalat om bilens kvalitet m.m., ska bilen kunna vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, det vill säga så måste bilen kunna köras utan påfallande säkerhetsbrister (17 §).

Oavsett om ett fel föreligger, får felet inte åberopas om det var något som köparen måste antagits ha känt till vid köpet (20 §). Vidare är det köparen som har bevisbördan för att felet förelåg vid avlämnandet och att det således är du som säljare som ska ansvara. Om du ska stå för för bilens brist är avhängigt avtalet mellan er samt vad det är för brist som bilen har. Om det är konstaterat att ett fel föreligger, har du en skyldighet att avhjälpa felet.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?