Fel i bil - kan köparen kräva påföljder?

2016-03-20 i Köplagen
FRÅGA
Min dotter har sålt en bil och hon påpekade att det är något fel på bilen för att vattnet försvinner ur motorn men hon vet inte varför. Hon är bara 20 år och vet inget om bilar.Nu vill köparen ha 30 000 kr för att byta topplockspackning på den. Hon sålde bilen för 42 000. Kan köparen kräva att hon betalar eller häver köpet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avser köp av lös egendom, mellan två privatpersoner, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, se här.

Jag vill börja med att uppmärksamma dig på att Köplagen är dispositiv. Det innebär att bestämmelser i lagen kan avtalas bort, se 3§. Dock kommer jag i mitt svar utgå från att lagen gäller i sin helhet, det vill säga att din dotter och köparen inte avtalat bort vissa bestämmelser.

Är bilen felaktig i Köplagens mening?

För att köparen ska kunna kräva påföljder krävs först och främst att bilen kan anses felaktig. Den regel som ligger närmast till hands bör i ert fall vara 19§ 1st 3p. Där sägs att varan ska anses felaktig om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Denna bedömning är objektiv. I första hand tar man hänsyn till priset och därutöver övriga omständigheter. Priset kan jag tyvärr inte uttala mig om utifrån den information du har uppgett. När det gäller övriga omständigheter har din dotter redan innan köpet uppmärksammat köparen på att vattnet försvinner ur motorn. Detta innebär att hon begränsar sitt felansvar och uttalandet kan ses som en friskrivning. Troligtvis kommer bilen alltså inte anses felaktig i Köplagens mening.

Undersökning av bilen före köpet

Om bilen - mot förmodan - ska anses felaktig får köparen såsom fel inte åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, se 20§ 1st. Även om köparen faktiskt känt till en viss omständighet, betyder det inte nödvändigtvis att köparen har förstått felets betydelse. I ert fall finns det dock mycket som tyder på att köparen bör ha känt till felet eftersom din dotter påpekar att vattnet försvinner ur motorn, vilket är ett vanligt symptom på trasig topplockspackning.

Vidare bör det uppmärksammas att köparen inte har någon generell undersökningsplikt före köpet. Men om din dotter har uppmanat köparen att undersöka bilen innan köpet, får köparen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning, se 20§ 2st. Din dotters uttalande kan tolkas som en uppmaning till köparen att företa en sådan undersökning. Dock är det tveksamt om en trasig topplockspackning kan identifieras vid en sedvanlig undersökning.

Undersökning efter köpet och reklamation

Köparen ska också undersöka bilen efter köpet enligt KöpL 31§ 1st. Köparen får inte åberopa att bilen är felaktig, om han inte har reklamerat felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet enligt KöpL 32§ 1st. Vad som avses med skälig tid får avgöras från fall till fall. Köparen ska åtminstone ges den chansen att ta bilen till en verkstad för att undersöka felet. Efter att köparen fått besked om den trasiga topplockspackningen ska köparen kontakta din dotter omgående. Eftersom din dotter upplyst köparen om bristen innan köpet blir tidsfristen emellertid kortare än normalt. Exakt hur kort tiden blir är dessvärre svårt att säga.

Råd till din dotter

Det mesta tyder på att bilen inte kan anses vara felaktig och att köparen inte kan kräva några påföljder. I vart fall kan köparen inte kräva prisavdrag eller häva köpet eftersom avhjälpande ska ske i första hand. Det ni bör vara uppmärksamma på är att det kan bli svårt att bevisa att din dotter faktiskt upplyste köparen om felet i det fall det inte skrivits ned.

Min rekommendation är att ni bestrider anspråket från köparens sida med motiveringen att din dotter upplyste köparen om felet innan köpet genomfördes. I förebyggande syfte bör ni också undersöka vad en rimlig kostnad för ett topplocksbyte är. Behöver ni vidare hjälp är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85191)