Fel i begagnad vara - Konsumentköplagen

2015-09-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en begagnad bil av en bilhandlare förra veckan. Den 35 mil långa resan hem gick toppen men dag två hackar bilen sig fram. Jag har nu lämnat in den på verkstad där prognosen inte ser ljus ut. Troligtvis nått med elen till automatväxellådan. Jag har också upptäckt att mycket som stog i annonsen är felaktigt såsom parkeringssensor, rails, bra däck och komplett ifylld servicebok. (Enligt verkstaden har servicen endast gjorts en gång och bilen har rullat 175000 mil) Vilka rättigheter har jag? Kan jag häva bilköpet? Ev. Kanske bilhandlarn kan betala för lagning av växellåda?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du som konsument köper en begagnad bil av en bilhandlare, det vill säga en näringsidkare, är det konsumentköplagen som tillämpas. KKL är i huvudsak en tvingande lag vilket innebär att säljaren inte kan ge dig som konsument sämre villkor än vad som står i lagen - Det finns dock några bestämmelser som är disposition.

I konsumentköplagen 16 § anges utgångspunkten för vad som ska anses vara fel i varan. Andra stycket i denna paragraf är dock dispositivt vilket innebär att det i avtalet mellan dig och din bilhandlare kan stå något annat - I så fall är det avtalet som gäller. Resterande stycken av paragrafen är dock tvingande och gäller oberoende avtalet.

I första stycket anges att "Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet". Du har i din fråga skrivit att bilen avviker från vad som stod i annonsen - Huruvida detta är ett avtal är diskutabelt, men det är möjligt att se en annons som ett anbud och ditt köp av bilen som en accept. I sådana fall är består avtalet av anbudets innehåll.

I tredje stycket anges även att varan ska anses vara felaktig "om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta". Här är omständigheterna och det inbördes förhållande mellan dig som köpare samt säljaren vägledande.

Då du har köpt en begagnad bil är det inte omöjligt att säljaren angivit att bilen säljs i "befintligt skick". Denna situation regleras i KKL 17 §. Fel föreligger ändock i bilen "om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta". Detta är således en bedömning som görs i varje enskilt fall, och frågan är vilket skick man med fog kan räkna med att en begagnad bil, såsom den du köpte, har och vad den ska klara av. Även om säljaren "friskrivit" sig från ett visst fel, kan detta ändå klassas som ett fel,om skadorna är betydligt större än vad köparen med fog kunnat förutsätta (Håstad, Köprätt, Uppl 6, s. 239).

För att bedöma huruvida din bil ska klassas att ha fel i vara, ser man till hur skicket var vid avlämnandet av bilen (då varan lämnas från säljaren till köparen). När bilen avlämnas, övergår även risken från säljaren till köparen enligt 8 §. I ditt fall uppstår problem, då fel har visat sig först efter avlämnandet - Då risken egentligen har övergått på dig som köpare. Denna situation är dock reglerad i lag! Enligt KKL 20 § ansvarar säljaren för de fel som funnits vid avlämnandet, även om felen visar sig först efter avlämnandet. Vidare anges i KKL 20a § att fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandet. Om säljaren inte kan påvisa detta är det denne som bär ansvaret, och inte du som köpare!

I ditt fall verkar det alltså röra sig om ett fel i varan, för vilket säljaren troligen ansvarar för. Det är dock viktigt att du som köpare reklamerar detta enligt KKL 23 §. Reklamation måste ske inom skälig tid efter avlämnandet, varav inom två månader alltid anses vara inom rätt tid. Reklamationen innebär att du meddelar säljaren om felet - Om du underlåter detta kan du inte åberopa felet eller kräva påföljd.

I KKL 22 § hittar du vilka påföljder som du kan göra gällande.
KKL 26 § - Avhjälpande och omleverans. En konsument har alltid rätt att begära att säljaren antingen avhjälper felet eller företar en omleverans. I detta fall då det rör sig om en begagnad bil kan alternativet avhjälpande av felet ses som det mest rimliga alternativet av de två. Ett avhjälpande ska däremot inte kosta säljaren oskäligt mycket.
KKL 28 § - Prisavdrag och hävning. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga kan prisavdrag aktualiseras, alternativt hävning enligt KKL 29 §. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i varans värde före avlämnade i enlighet med avtalet och varan värde när det anses föreligga fel i varan. För hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, något som det bör anses vara här.
KKL 30 § - Även skadestånd kan aktualiseras. Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst.

Hoppas att svaret är till nytta!

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1084)
2020-10-30 Häva köp konsument
2020-10-29 Dröjsmål vid preliminär leverans
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?
2020-10-26 Ångerrätt i butik

Alla besvarade frågor (85559)