Fel i begagnad vara

2020-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte nyligen en jacka genom tradera som var i sämre skick än förväntat. I beskrivningen stod det att jackan är i begagnat skick och att man ska ta en titt på bilderna för att bedöma skicket själv. På bilderna såg den nästintill nyskick ut, definitivt inga defekter som jag senare upptäckte. När jag till slut fick varan så fanns det en del små defekter: lösa trådar, lite slitage, större sligate på knappar, osv. Jackan kostade ca 1000kr. Köparen ville inte ersätta fraktkostnaderna, ville inte göra något avdrag på priset och stod fast vid tanken att jag inte har någon rätt att kräva ersättning eller häva köpet.Jag förstår att en tvist genom domstol kostar mer än jackans värde, men jag har också läst att om jag vinner kan säljaren bli skylig att stå för mina kostnader.Hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du köpt jackan av en privatperson så är köplagen tillämplig på denna situation (här, nedan förkortad KöpL). Enligt 21 § KöpL ska frågan om vara är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt. Enligt 17 § KöpL är det fel på varan om den avviker från vad som avtalats eller vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om köparen undersökt varan innan köpet så får hen inte som fel åberopa vad hen märkt eller borde märkt om varan (20 § KöpL). Slutligen ska varor som sålts under beteckningen "befintligt skick" eller liknande allmänt förbehåll anses felaktiga om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Vad kommer man fram till av det sammanlagda värdet av dessa regler? Jo följande:

1. För att säljaren ska vara skyldig för ett fel i vara ska felet ha funnits när varan avlämnades. Eftersom felen hänför sig till slitage från användning så torde felen såklart funnits före avlämnandet.

2. Med fel i vara avses att varan inte överensstämmer med vad du kunde förvänta dig

3. När det gäller begagnade varor som säljs i "begagnat skick" så krävs det att varan ska vara i väsentligt sämre skick än vad man kan förvänta sig. Allmänt slitage får man alltså räkna med om ett sådant förbehåll ges.

4. Om du undersökt varan så kan du inte som fel åberopa det som du märkt eller borde ha märkt. Eftersom du inte märkte nåt fel, och bilderna var för suddiga för att märka dessa saker, så begränsar inte detta vilka fel du kan åberopa.

Eftersom jag inte har så mycket information på hur allvarliga felen är kan inte jag göra en slutlig bedömning på ifall det är värt att väcka talan om fel i vara i detta fall. Med dessa regler kan du dock själv försöka bedöma situationen. Om du kommer fram till att du vill ha ersättning för fel i vara kan detta ske genom avhjälpande (säljaren fixar felen), omleverans, prisavdrag eller hävning.

Slutligen om rättegång: Den som vinner ett tvistemål får sina rättegångskostnader ersatta (18 kap. 1 § rättegångsbalken). I mål som rör yrkanden på mindre än 23 000 svarar parterna till största del för sina egna kostnader målet behandlas som ett förenklat tvistemål (1 kap. 3 d & 18 kap. 8 a § rättegångsbalken).

Hoppas detta besvarade din fråga

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92029)