Fel i begagnad vara.

2018-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
https://lagen.nu/1990:932#P17Hej Köpt beg bil "i befintligt skick och utan garanti" av bilhandlare. Volvo v70 åm 2001 för 24900. Fullservad på märkesverkstad (kollade serviceboken) och godkända besiktningar. Fick ingen specifik skriftlig varudeklartion (mer än det som stod i annonsen samt att handlaren sa att "allt fungerar"). Jag gick själv igenom bilen och dess reglage samt provkörde. Missade tyvärr att kontrollera bakrutetorkaren som sen visade sig inte fungera, vilket jag upptäckte efter att jag kom hem samma eftermiddag. Är detta att anse som ett sådant "fel" som jag kan begära att handlaren åtgärdar? Eller har jag missat min rätt för att jag inte kollade att torkaren verkligen fungerade? (Hade jag gjort det hade jag ju påpekat det och begärt prisavdrag. Vi pratade om torkaren då jag såg att det saknades ett "skal/hylsa" över muttern/fästet på torkararmen vilket jag påpekade föe säljaren som sa att "det gör inget för funktionen, det finns att köpa nytt om man vill ha". Jag höll med om det och tänkte att det kan jag acceptera på en så gammal bil). Samma eftermiddag började även en felkod "larm service erfordras" lysa varje gång jag startade bilen. Detta felmeddelande kom inte upp vid min provkörning och jag hade ingen anledning att misstänka att det skulle vara något fel på larmet. Är detta ett sådant fel som jag kan kräva att säljaren åtgärdar trots att jag köpt bilen i befintligt skick? Tack Ingela P
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att redogöra kort hur denna situation hanteras. Sammanfattat svar finns längst ned.

Konsumentköplagen: 17§§ konsumentköplagen.

Av att döma på frågan verkar detta röra sig om ett konsumentköp. Med andra ord mellan konsument och näringsidkare. Det innebär att du som konsument har ett utökat skydd än om köplagen skulle gälla. Vidare finns det inget krav på undersökning av varan innan köpet som det finns i köplagen. Däremot kan faktumet att köparen vetat om en brist i varan vägas in i bedömningen om fel föreligger enligt konsumentköplagen.

Den paragraf som reglerar köp allt begagnade varor är 17§ konsumentköplagen. 17§ konsumentköplagen tar framför allt sikte på varan som helhet och reglerar förhållandet mellan funktion och pris. Gemensamt för alla paragraferna är att felet måste funnits där vid köpet.

När man köper en vara som sålts i t.ex. "begagnat skick" eller "befintligt skick" så finns fortfarande vissa minimikrav som man kan ställa på varan. De här kraven är däremot väldigt flytande då man måste göra en bedömning om "vad man med fog kan förutsätta" (förväntad kvalité). Bedömningen innebär att man utgår från priset för att se vad som är rimliga minimikrav. Även andra omständigheter kan vägas in som t.ex. vad säljaren och köparen visste om vara innan köpet. För att kunna få en bild av hur kraven varierar finns ett antal äldre rättsfall.

Rättsfall:

I ARN (Allmänna Reklamations Nämnden) nr 1996-5602 ville en person häva ett köp av en kamera denne köpt på en auktion. Direkt efter köpet fick denne erbjudande om att kontralera varan men hade ingen kasset och kunde därför inte undersöka kameran. Kameran kostade 2700 och gick sönder samma dag. ARN ansåg att köparen kunnat förvänta sig mer för 2700 kronor och menade att 17§ konsumentköplagen var tillämplig. Eftersom varans funktions understeg de krav som köparen kunnat ställa på varan. Köparen fick häva köpet.

I ARN 2002-0134 köpte en person en begagnad bil. Köparen gjorde gällande fel enligt 16§ konsumentköplagen. Felet ska ha varit att bilens motor varit betydliga svagare än vad säljaren sa och kraftig rök ska senare ha utvecklats i samband med köring. ARN menade att detta var att anse som ett fel i köprättslig mening och att köparen kunnat förutsätta mer för bilen jämfört med priset. Priset för reparations skulle ha uppgått till lite mer än 50 000.

Sammanfattat utgår 17§ konsumentköplagen från samma grund som 16§. Det måste föreligga ett fel i varan och felet måste ha funnits där vid köpet. Sen görs en bedömning om vad köparen kunnat förvänta av varan. En bil som kostar 5000 kanske man inte kan förvänta sig mycket av medan en bil för 100 000 kan man förvänta sig lång mer för. Ekvationen blir:

Fel i bilen (t.ex. kostnad att åtgärd)- Förväntad funktion (priset för varan)= fel eller inte fel.

19§ konsumentköplagen.

Sedan finns även 19§ konsumentköplagen som reglerar säljarens utfästelser. Om säljaren utfäster att varan har speciella egenskaper eller att en viss kvalité garanteras föreligger fel i varan om den funktionen eller egenskapen inte finns i varan. Därmed måste man inte göra en bedömning om vad köparen kunnat förutsätta jämfört med priset för varan.

Däremot måste man göra bedömningen om det säljaren sa verkligen är en garantiutfästelse eller vanligt "säljsnack". Att t.ex. säga att bilens torkarblad fungerar men att den inte gör det är ett fel enligt 19§ konsumentköplagen. Men att säga att bilen torkarblad är i helt okej skick kanske inte räknas som en garantiutfästelse enligt 19§ konsumentköplagen.

I ditt fall:

Vad gäller torkarbladen bör du kunna göra gällande att säljaren ska åtgärda felet eller att du vill ha prisavdrag. Om säljaren sa att "torkarbladen fungerar" eller "funktionen påverkas inte" bör detta vara att se som en garantiutfästelse enligt 19§ konsumentköplagen för en specifik funktion som uppenbarligen inte finns.

Vad gäller varningslampan är det lite mer komplicerat. Som sagt måste vi göra en bedömning om vad du kunnat förutsätta för funktion i bilen. Denna bedömning sker som sagt utifrån erlagt belopp för bilen. Om bilen var ovanligt billig sänks kraven på funktion och tvärt om.

Sedan måste felet och anledningen till felet identifieras. Om din varningslampa blinkar utan anledning kanske själva larmet är trasigt. Men det kan även vara problem med motorn vilket är grövre. Så jag skulle råda dig att identifiera felet först. Grövre fel kanske säljaren ansvarar för medan mindre fel står köparen för. Om det skulle visa sig att motorn är trasig eller snart kommer gå sönder helt kan du nog göra detta gällande mot säljaren. Men om själva lampan är trasig kanske du själv får åtgärda felet. Beror som sagt på förväntad funktion kontra pris.

Svar:

Ta reda på vad det exakta felet är. Om det är lampan eller ett motorfel. Beroende på priset du köpte varan för kanske du kan göra gällande 17§§ konsumentköplagen. Alltså att bilen varit i väsentligt sämre skick än vad som kunnat förutsättas jämför med priset. För att kunna göra bedömningen måste du veta exakt fel.

Vad gäller torkarbladen bör du kunna göra det gällande eftersom det verkar som du fått en funktionsgaranti av säljaren som då ansvarar för den (19§ konsumentköplagen).

Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Behöver du fortsatt hjälp är du varmt välkommet att kontakta Lawlines betaltjänst.

Mvh/Henrik Berg.

Henrik Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98546)