Fel i begagnad bil, konsumentköplagen

2015-08-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min dotter köpte en bil för 11000:- .Jag pratade med säljaren på bilfirman och frågade om fel på bilen han nämde några fel som jaggodkände. Vi kom överens om priset och min dotter åkte och köpte bilen då jag var bortrest.När jag skulle titta på bilen dagen efter köpet så upptäckte jag fel som säljaren inte upplyste mej om.Fel på AC, fönsterhissar och hjullager.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Konsumentköplagen (1990:932), KköpL, gäller i det här fallet, se 1 §. Det gäller köp mellan näringsidkare (bilfirman) och konsument (din dotter).

Vid köp av begagnad bil får man förutsätta att bilen inte är felfri, ni har också accepterat vissa fel. Enligt 23 § KköpL har säljaren dock ansvar för dolda fel, som förelåg vid köpet, upp till tre år efter köpet. Köparen ska då inom skälig tid, ca 2 månader, från det att felet upptäckts reklamera varan. Om felet upptäckts inom sex månader från köpet har säljaren bevisbördan för att felet har uppstått efter köpet, se 20 a § KköpL.

De åtgärder ni kan vidta finns stadgade i 22 § KköpL och är i första hand att begära avhjälpande eller omleverans (om detta inte innebär oskälig kostnad för firman). I andra hand går det att kräva prisavdrag eller häva köpet. Vägrar firman avhjälpa felet bör du således kräva prisavdrag. Hävning kan endast komma i fråga om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Hävning innebär att bilen återlämnas och att din dotter får tillbaka pengarna.

Det är möjligt att enligt 30 § KköpL kräva skadestånd för den skada man lider p.g.a. att bilen är felaktig, t.ex. kostnad för bärgning eller taxi.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1063)
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan
2020-09-11 Reklamationsrätt distansavtal
2020-09-10 Är konsumentköplagen civilrättslig eller offentligrättslig?
2020-09-08 Hur många gånger får en vara repareras?

Alla besvarade frågor (84110)