Fel i båtmotor

2016-06-09 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde en båt via Blocket för ca 2 månader sedan. Nu har nya ägaren kontaktat mig då motorn har gått sönder. Han påstår att det har gått sönder då jag inte har skött service på ett fackmannamässigt sätt. Jag påtalade tydligt att jag enbart servat båten själv i höstas (bytt oljor) och ej haft den hos någon verkstad. Jag sa då att jag ej gjort så kallad vinterkonservering, vilket han nu påstår att jag vid visning har sagt att jag gjort. Ord står alltså mot ord och nu vill han häva köpet á 170kkr, hur löses detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är Köplagen (1990:931) (KöpL) (här) tillämplig eftersom det avser köp av lös egendom mellan privatpersoner. Enligt 17 § 1 st. KöpL (här) ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Med avtal menas både skriftliga och muntliga avtal. I detta fall ska således köparen kunna förvänta sig att motorn håller den kvalitet som ni har avtalat om, både muntligen och skriftligen. Om motorns kvalitet avviker från vad avtalet stadgar så är det därför att anse som fel på varan. I detta fall verkar du dock ha varit tydlig med att motorn inte har servats på en verkstad, vilket medför att köparen inte kan förvänta sig samma kvalitet på motorn som om den hade varit fackmannamässigt servad. Problemet i det här fallet verkar dock vara att ni endast muntligen har avtalat om motorns kvalitet, vilket gör det hela ganska svårutrett. Förslagsvis kan du försöka reda ut med köparen om vad ni faktiskt har avtalat om och inte, vilket kan hjälpa er att komma fram till en lösning. Ni kanske kan kompromissa på något sätt och mötas på mitten.

Hoppas att du fick den hjälp du sökte och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1272)
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen
2020-11-30 Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?
2020-11-30 Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?

Alla besvarade frågor (86836)