Fel folkbokföringsadress och fråga om samboegendom

2021-05-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag undrar om man måste vara folkbokförd på sin bostadsrätt? Min son har köpt en bostadsrätt för flera år sedan men är folkbokförd på annan adress. Han bor dock i bostadsrätten och nu har hans flickvän tänkt att flytta in. Är det klokt att skriva samboavtal där bostadsrätten ska vara hans enskilda egendom? Kan det bli problem om de skulle flytta isär. Kan flickvännen hävde att hon ska ha halva lägenheten? Kan allt äventyras i och med att han inte är folkbokförd på sin bostadsrätt?Mvh orolig mamma
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Folkbokföring

En person ska vara folkbokförd på den fastighet och i den kommun där personen är bosatt (6 § Folkbokföringslagen [1991:481] [FOL]). Vad som avses med att vara bosatt på en viss fastighet är att personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 § FOL). Eftersom din son bor i bostadsrätten föreligger en skyldighet för honom att anmäla det till Skatteverket inom en vecka från inflyttningsdatumet (25 § FOL). Eftersom din son bott i bostadsrätten i flera år gör han sig för närvarande skyldig till folkbokföringsbrott, vilket skulle kunna resultera i böter eller fängelse i högst sex månader (42 § FOL). Min rekommendation är således att han folkbokför sig på rätt adress snarast.

Sambofrågan

Beträffande eventuellt samboavtal så är det inte för närvarande nödvändigt i äganderättshänseende. Vid en bodelning av annat skäl än äktenskap uppdelas samboegendomen mellan samborna (8 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Vad som avses som samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Bostadsrätten utgör således inte samboegendom. Skulle lägenheten ha införskaffats med syfte att vara deras gemensamma så hade flickvännen kunnat hävda äganderätt, men eftersom din son införskaffade bostadsrätten för eget bruk är den enbart hans, förutsatt att de inte gifter sig. Det skadar givetvis aldrig att upprätta samboavtal men vad beträffar äganderätten av bostadsrätten föreligger således inget behov.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?