Fel enligt köplagen - slitna däck

2015-12-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag ställde en fråga här som jag fick besvarad dock förstod jag inte.Vad betyder "fel enligt köplagen"? Det handlar om en bil som jag sålt och köparen fick undersöka och provköra bilen men han valde att endast undersöka och titta på den. Han köpte bilen och var nöjd skickade pengarna och skrev på kontrakt. Nu efter två veckor hör han av sig och säger att han ska sälja bilen till någon annan men att däcken är jätteslitna och det går inte ens köra. Jag har kört bilen utan några som helst problem och jag sa till honom att han kan provköra bilen och undersöka den grundligare men han var nöjd.Är det inte så att han har undersökningsplikt? att det är hans plikt att se till att inget är fel på bilen. Hade jag själv märkt av felet eller vetat om det skulle jag naturligtvis sagt men jag har inte känt av fel alls. Sen säger han att det är jättetydligt att däcken är slitna men om det nu är så tydligt då borde väl han märkt av det? Så han kan inte ångra köpet eller begära något från mig?En jurist svarade och sa fel enligt köplagen men han sa jag har rätten vid min sida, kan ni förklara jag förstår inte.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Fel enligt köplagen

Vad som är fel enligt köplagen framgår av 17-19 samt 41 §§ köplagen. Enligt 17 § köplagen ska varor som säljs i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Om varan avviker från detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Säljarens upplysningar

Enligt 18 § 1 st. köplagen gäller det att fel även föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper och användning som säljaren lämnat före köpet som kan antas ha inverkat på köpet. Enligt 18 § 2 st. köplagen gäller dock att varan inte ska anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna (i ditt fall slitna däcken som du anger att du inte visste något om).

Undersökningsplikt

Enligt 20 § köplagen gäller det att köparen inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Du har låtit säljaren undersöka och provköra bilen, om säljaren efter en sådan uppmaning underlåtit och genomföra sin undersökningsplikt kan han inte i efterhand åberopa fel som han borde ha upptäckt vid undersökningen. Har köparen sagt att det för honom är jättetydligt att däcken varit slitna så har du rätt i att han borde ha märkt detta innan han köpte bilen (även om han faktiskt inte gjorde det). Köparen kan ju som sagt inte åberopa fel som han vid en undersökning känt till eller måste ha antas känt till, och därmed inte kräva av säljaren att åtgärda felet.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1274)
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen

Alla besvarade frågor (86874)