Fel avseende tjänst från näringsidkare till konsument

FRÅGA
Vi behöver hjälp med en frisör som förstört håret på vårt barnbarn.Håret har bränts av hos frisören som vägrar att hjälpa oss med rådgivning och behandling.
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

Jag antar att du menar att du vill ha hjälp avseende hur ni kan bli återgäldade av frisören då denne inte skött sitt jobb på rätt sätt. Det är i alla fall den frågan jag utgår från i mitt svar nedan.

I ditt fall gäller konsumenttjänstlagen, i och med att en näringsidkare utfört en tjänst åt dig som konsument, enligt 1 § i lagen. Då frisören har förstört håret på ditt barnbarn så ter det sig som att tjänsten är felaktigt utförd, då ni troligtvis inte kommit överens om detta med frisören, detta enligt 9 §. Enligt paragrafen är det även ett fel trots om det skulle skett av olyckshändelse. Ett fel som näringsidkaren (i ditt fall frisören) gör ska leda till påföljder för frisören som du ska gynnas av.

Det finns olika påföljder vid fel som avser konsumenttjänster, som i ditt fall. För att du överhuvudtaget ska få kräva påföljder, krävs att du reklamerar felet. Detta bör du göra så snart som möjligt från dess att tjänsten utförts. Det krävs att du reklamerar inom skälig tid. Enligt 17 § anses en reklamation som skett inom 2 månader från det att felet skedde alltid anses vara inom skälig tid. Om den sker senare än 3 år efter tjänsten utförts, får konsumenten aldrig åberopa felet då för långt tid har gått. Om tiden som gått sedan tjänsten utförts ligger mellan 2 mån - 3 år så beror det på omständigheterna ifall du ska ha rätt att reklamera.
Enligt 19 § i lagen får du som konsument hålla inne med betalningen. Om du i detta fall redan har betalat frisören, kan du istället enligt 20 § kräva att frisören avhjälper felet. Om detta inte sker kan du som konsument kräva prisavdrag, detta enligt 21 §.

Det finns alltså lite olika sätt för dig som konsument i detta fall, jag skulle dock rådgiva dig att först och främst kräva avhjälpande (förutsatt att ni vill gå tillbaka till frisören), detta avhjälpande ska ske utan kostnad. Se 20 § i konsumenttjänstlagen om hur avhjälpandet bör gå till.

Du har vidare rätt att åberopa skadestånd från frisören. Detta enligt 31 § 3 st i lagen.

Hoppas mitt svar har varit till någon hjälp.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (108)
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning
2020-04-25 Kan man frångå ett muntligt avtal?
2020-04-09 Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund
2020-03-15 Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

Alla besvarade frågor (81640)