Fel av väsentlig betydelse?

2017-01-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag har en fråga kring konsumentlagen. Jag undrar vad "väsentligt fel" på en vara innebär. Jag har reklamerat en jacka för att blixtlåset krånglar. Det är väldigt trögt att öppna jackan. Det är ett fel funnits från början och som inte blivit bättre. Företaget har inte godkänt reklamationen då de anser att blixtlåset fungerar. De har erbjudit mig halva summan tillbaka. Kan jag hävda att detta är ett väsentligt fel och att jag därmed har rätt till full återbetalning?Med vänlig hälsning, Ania
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

När du som konsument köper en vara av ett företag gäller konsumentköplagen ( här ). För att få full återbetalning måste köpet hävas enligt 29 §. Som köpare får du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig.

Hävningens omfattande konsekvenser i form av att alla prestationer ska återgå har medfört att det som huvudregel uppställs höga krav att häva avtalet. Därför kan hävning ske om endast om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamation (se 28 §).

Exempel på när avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är köp av husdjur (köparen vill ju då ha den specifika "varan" som inte är utbytbar). I ditt fall är det svårare att argumentera för att avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, eftersom en jacka är utbytbar mot en likadan jacka och att blixtlås i regel kan lagas.

Skulle hävning ändå bli aktuell (t.ex. för att avhjälpande eller omleverans inte skett inom skälig tid) måste felet vara väsentligt för dig. Uttrycket ”väsentlig betydelse” ger inte någon egentlig vägledning. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art och avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos köparen.

I ett rättsfall ansågs en konsument ha rätt att häva ett köp av ett par stövlar där bakkappan inte var tillfredsställande fastsatt och därför redan efter en kort tids användning sjönk ned över hälen. I ett annat fall befanns hävningsrätt också föreligga, där tyget på en köpt barnvagns sufflett konstaterades vara av så undermålig beskaffenhet att vagnen inte ansågs lämpad för sitt ändamål.

Utifrån det ovan beskrivna skulle man kunna argumentera för att ett icke fungerande blixtlås gör jackan obrukbar och att felet därför är väsentligt för dig som köpare eftersom den inte kan användas på ett ändamålsenligt sätt. En jacka ska ju kunna öppnas och stängas för att kunna användas. Som tidigare nämnts förutsätter dock hävningsrätt att omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1283)
2021-09-22 Har jag rätt att häva köpet om leveransen av en vara jag beställt är försenad?
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (95792)