Fått fastighet i Finland, ska jag betala både arvsskatt där och skatt i Sverige för fastighetsvinsten?

FRÅGA
Vi har ärvt en Bostads AB lägenhet i Finland där arvgivaren var bosatt i Sverige sedan 40 år och vi som arvtagare också är bosatta i Sverige. Lägenheten har använts som övernattnings lägenhet de senaste 40 åren. Enligt vad vi förstår så ska det inte vara någon arvskatt om samtliga i ärendet varit bosatta i Sverige vid dödstillfället, men Vero menar att vi ska betala arvsskatt för lägenheten i Finland och Svenska skatteverket vill ha reavinst på lägenheten. Stämmer det så får vi en form av dubbelbeskattning eftersom Svenska skatteverket inte medger att vi gör något avdrag för den Finska arvsskatten.
SVAR

Hej och tack för att ni riktar er fråga till oss på Lawline.

Om varför du ska betala skatt i Finland:
Du har helt rätt i att arv och gåvoskatt finns i Finland, tyvärr är den ganska hög. (Beroende på vilken anhörig-klass man hamnar i eftersom det finns olika).

Nu är inte finsk skattelagstiftning något jag kan särskilt mycket om, men anledningen till att Vero kräver er på beskattning kan antagligen bero på tre olika grunder, antingen så var den ni ärver av skattskyldig i Finland p.g.a arbete och stadigvarande vistande där. Eller så är ni helt enkelt skattskyldiga där för arvet eftersom arvet är en fastighet som befinner sig i Finland. Eller så är det så att det faktiskt är vanlig fastighetsbeskattning ni krävs på i Finland.

Fastigheter är lite ett specialfall inom internationell beskattning och får som huvudregel alltid beskattas i staten där fastigheten befinner sig även om personerna som handlar med fastigheten inte ens varit i närheten av landet...

Anledningen till att Vero vill beskatta er är alltså okänd, men jag tror att Vero i själva verket vill ha skatt från kapitalvinsten vid försäljningen av fastigheten.

Beskattning av arv:
Någon beskattning av arv sker inte i Sverige, därför finns det ingen dubbelbeskattning gällande själva arvsskatten.
Nu har jag som sagt var dålig insyn i den finska skattelagstiftningen men det känns rimligt att det i Finland görs någon typ av avdrag, dvs, det är inte rimligt att en finsk person som ärver en fastighet först ska betala arvsskatt och sedan ska betala fastighetsskatt. Någon typ av avräkning borde rimligtvis ske.

Eftersom arvsskatt inte finns i Sverige så kan den inte heller avräknas i Sverige, här har skatteverket tyvärr helt rätt, men antagligen borde någon avräkning ske i Finland eftersom det blir en dubbelbeskattning i det finska skattesystemet annars som jag knappast kan tro att de egentligen har eftersom det är något stater undviker i stor mån.

Du bör alltså kontakta Vero själv och kolla upp detta. Det bästa för dig är om det faktiskt är kapitalvinstbeskattning från försäljning av fastigheten. För den kommer avräknas i Sverige enligt nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Om det däremot är arvsskatt så kommer den inte kunna avräknas i Sverige och då finns det tyvärr inte mycket att göra.

Beskattning av fastighetsförsäljningen:
Fastigheten i Finland verkar ha sålts.
Är du säker på att det inte är så att Vero faktiskt kräver er på fastighetsskatt? Huvudregeln är som sagt var att fastigheter alltid beskattas i landet där fastigheten ligger. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet reglerar i artikel 6.1 att du som har hemvist i Sverige, men får kapitalvinst från fastighet belägen i annan stat, får beskattas i den staten.
Vad betyder då det? Jo, att Finland får kräva dig på skatt från försäljningen av fastigheten och den måste du betala.
Vad som sedan händer är att Sverige också i praktiken får ta ut 22 % skatt på försäljningen, men Sverige kommer att räkna av skatten du betalar i Finland. (Om detta står i Artikel 25.6)
Om skatten i Finland skulle vara 22 % kommer du alltså betala 0 % skatt i Sverige.
Om skatten i Finland skulle vara 20 % så kommer du få betala 2 % skatt i Sverige.
Om skatten i Finland skulle vara 25 % så kommer du också att betala 0 % skatt i Sverige. Sverige kommer inte ge dig pengar tillbaka för att du betalat mer skatt i Finland än vad Sverige skulle tagit ut.

Det som dödsboet beskattas för får inte du beskattas för:
Om du kikar på artikel 24 i ovan länkade avtal så kommer du se att du som har hemvist i Sverige inte ska få beskattas för tillgång som beskattats hos dödsboet.
Om det alltså är dödsboet som sålt fastigheten och du får pengarna så ska du inte beskattas för detta. Det här kan vara något som du borde upplysa Vero om.
Om det däremot är så att du alltså fått fastigheten och därefter sålt den så får du dock beskattas för fastigheten eftersom dödsboet då inte beskattats för den.

Råd:
1. Kontakta Vero! Numret på deras hemsida försökte jag själv ringa för ett par veckor sedan i ett ärende gällande gåvoskatt och kom inte fram så det är nog bättre om du kikar själv på deras webbsida för att hitta ett som fungerar.
Det du ska fråga dem är om du krävs på både arvsskatt och fastighetsskatt eller om det sker någon form av avräkning. Det bästa för dig är om du krävs på fastighetsskatt enbart eftersom den får avräknas mot realisationsvinst-skatt i Sverige.

Om du däremot krävs på arvsskatt också så blir det hela lite tråkigare för dig eftersom den inte kan avräknas.
Om Vero säger att det bara är arvsskatt så får du nog tyvärr bita i det sura äpplet och försöka förtydliga för skatteverket att genom överenskommelse med Vero inte dubbelbeskatta ditt arv. (Huruvida det här är något som i praktiken kan ske vet jag faktiskt inte, men det finns en teoretisk öppning i artikel 28.1, du kommer dock ha jäkligt svårt att lösa det tror jag tyvärr).

Om du beskattas i Finland för fastighetsförsäljningen:
2. Kontakta Skatteverket och se till att skatten du betalat i Finland faktiskt avräknas så du slipper betala dubbelt. Det blir ju väldigt omständigt om du behöver betala in en hög skatt även i Sverige bara för att vänta på att få tillbaka den nästa år. Det finns ju roligare saker än att låna ut pengar till Skatteverket.

Hoppas det hela löser sig och du slipper beskattas dubbelt!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97709)