FrågaPROCESSRÄTTParter i rättegången02/07/2022

Fastställelsetalan vid klander av testamente

Min far har klandrat ett testamente som min mamma skrivit där jag och min bror ska ärva henne. Han har två vittnen som påstår sig sett ett nyare testamente hos min mamma. Jag har ett fullt giltligt testamente (enligt mig). Jag har frågat i min bekantskapskrets och har fått tipset att det finns något som heter "fastställelsetalan" som då, om jag förstår saken rätt, skulle innebära att man "lätt" kan konstatera om testamentet är giltigt eller inne. Summa summarum skulle detta i så fall kunna mynna ut i att frågan om testamentetsklandret i det närmste skulle sakna giltlighet. Har jag uppfattat detta rätt? D.v.s. att jag och min bror skulle kunna göra processen kortare? Annars är det rättegång som väntar - med två vittnen för min far och tre för mig och min bror.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du och din bror kan göra processen kortare genom att föra en fastställelsetalan. Regler om fastställelsetalan återfinns i Rättegångsbalken, RB.

Vad är en fastställelsetalan?

Den grundläggande bestämmelsen om fastställelsetalan återfinns i 13 kap. 2 § RB. Enligt paragrafen får en sådan talan endast föras om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Den första är att det ska vara ovisst huruvida ett rättsförhållande består eller inte består. Ett testamente är ju ett rättsförhållande i och med att det är en rättshandling som blandar in flera parter. Denna förutsättning är alltså uppfylld för eran del. Den andra och tredje förutsättningen är att det råder ovisshet om rättsförhållande vilket ”leder käranden till förfång”. I ert fall råder ovisshet eftersom ni inte vet om testamentet är giltigt eller inte. När man talar om att de ska leda käranden till förfång (där käranden är du och din bror i detta fall) brukar man mena ett ekonomiskt förfång. Detta kan sägas gälla även i ert fall då ni inte vet om eller hur mycket ni ska ärva av er mamma. 

Vad innebär en fastställelsetalan i praktiken?

En fastställelsetalan är inte exigibel, utan har endast till syfte att, precis som namnet indikerar, fastställa ett visst rättsförhållande. Fastställs det att testamentet är giltigt i den processen finns det alltså ingen anledning för din far att väcka en talan mot er om att testamentet är ogiltigt.

Värt att poängtera är att när det gäller testamentsklander är det i regel just fastställelsetalan som förs, oavsett vilket part det är som väcker talan. En fastställelsetalan är precis som vilken annan rättegång, där domstolen behöver bevis från båda parter för att kunna fastställa huruvida testamentet är giltigt eller inte. En fastställelsetalan är alltså bara en typ av talan man kan föra i en rättegång, vilket gör att det inte är en ”snabbare” väg egentligen. Det är mer beroende av om du och din bror vill vara käranden i processen eller om ni vill vänta på att er far ska väcka en talan mot er.

Sammanfattning och svar

Ett kort svar på din fråga är att nej, en fastställelsetalan gör inte processen kortare. Det är exakt samma typ av process som skulle skett om er far väckte talan mot er för att få testamentet ogiltigförklarat. Såvida han inte avstår från detta eller ni når någon form av samförstånd så kan ni tyvärr inte undvika rättegång, men ni kan däremot välja om ni vill vara käranden eller inte. Om ni behöver juridiskt stöd i processen är ni välkomna att kontakta våra erfarna jurister här på Lawline.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att återkomma om du undrar något mer!

Vänligen,

Julia WahlgrenRådgivare