Fastställelsetalan om äganderätt till hund.

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej övertog en hund som skulle avlivas för ca 14månader sen då ägaren inte kunde ha kvar honom pga olika anledningar, vi skrev tyvärr aldrig något avtal. Hon ville vänta med att skriva över äganderätten då hon ville vara säker på att jag skulle behålla honom. I sommars börja vi bråka & sedan dess har vi minst sagt haft kommunikations problem. Jag har 1 vittne som var med & vet att han skulle avlivas det var även hon som tipsa mig om hunden. Sen har jag screenshots från ägaren Facebook sida där det står att Bentley flyttat till mig i kumla att det var ett tufft beslut men att det va rätt för hundens skull. Nu vill ägaren hämta tillbaka honom. Jag har pratat med jordbruksverket & de sa att jag kan starta en rättsprocess & använda vittnet & screenshotten som bevis till min fördel i rätten. Det jag undrar är om jag startar en rättsprocess får jag behålla hunden under tiden eller kommer jag vara tvungen att lämna ifrån mig honom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver lämna över hunden under tiden en fastställelsetalan förs om äganderätten.

Vems är hunden?

Hundar betraktas enligt lag som "lös egendom". Vid överlåtelse av lös egendom behövs inget särskilt avtal för att överlåtelsen ska vara bindande. Muntliga överenskommelser är alltså lika bindande som skriftliga avtal, skillnaden är att skriftliga avtal är av högre värde som bevis. Vad jag kan bedöma utifrån dina omständigheter så har du fått hunden som en gåva då den förra ägaren inte hade möjlighet att ta hand om den. Att hunden dessutom har varit hos dig under en längre tid är något som talar för att så är fallet.

Hundar ska enligt lag finnas i ett särskilt hundregister hos Jordbruksverket (3 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vem som står som ägare där är ett starkt bevis för vem som är ägare. Det är emellertid inte avgörande i och med att det inte finns särskilda kriterier för att en överlåtelse ska vara giltig. Enligt min bedömning har du med vittne, facebookinlägg och faktumet att du haft hunden i över ett år goda chanser att vinna en tvist angående äganderätten.

Kan jag behålla hunden under rättegången?

Den tvist du vill starta i tingsrätten är en fastställelsetalan om vem som ska betraktas som ägare till hunden. Under en sådan talan har du ingen skyldighet att lämna över hunden till den förra ägaren, enligt dig är ju hunden din. Endast om rätten fastslår att hunden inte tillhör dig har du en skyldighet att lämna över hunden. Inte heller om den förra ägaren ansöker om handräckning hos Kronofogdemyndigheten kan hunden tas ifrån dig eftersom äganderätten är tvistig.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (372)
2021-05-06 Är det lagligt att spela in samtal utan den andres vetskap och kan detta användas i en senare rättstvist?
2021-04-23 Principen om fri bevisprövning
2021-04-23 En tilltalades rätt att tiga får inte användas mot denne i bevishänseende
2021-04-18 Avlyssning av advokatsamtal

Alla besvarade frågor (92054)