Fastställande av kvarlåtenskap och fördelning av arv vid den ena makens död, särskilt avseende ett hus med tillhörande lån

Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn, dessutom har maken 3 särkullbarn. Hur fungerar det om min man dör före mig gällande huset som vi äger 50/50, värde 3mkr lån 2mkr. Delar man först upp lån och hus mellan oss, dvs 1,5-1=0,5 mkr är "mitt" och makens 0,5mkr är det arv som ska delas mellan mig och barnen? Dvs jag får 500+250tsek=750tsek totalt, vardera barn 62,5tsek varav särkullbarnen har rätt att få ut sina 62,5tsek x3=187,5tsek omedelbart.

Eller är det så att jag "bara" får 500tsek och barnen delar på de andra 500tsek vilket gör att 375tsek ska betalas omgående till särkullbarnen?

Om det är det senare som är korrekt, kan man komma runt det genom att göra en bodelning gällande huset innan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du:

1. Vad som kan gå i arv efter din man.

2. Hur din makes arv kommer fördelas.

3. Hur du kan garantera att få huset om din man dör före dig.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

När din make dör kommer hans egendom att delas i fyra lika stora delar. Tre delar går till hans särkullbarn, medan du får den fjärde delen. Du ärver alltså bara 125 000 kr efter honom. Tillsammans med din del av huset har du då 625 000 kr.

Du kan komma runt problemet genom bodelning medan ni lever. Du kan möjligen även komma runt problemet med hjälp av regeln i 11 kap. 8 § första stycket äktenskapsbalken.

Vilken egendom tillhör din make?

För att fastställa din makes kvarlåtenskap (det som kan gå i arv) måste man först veta vilka tillgångar och skulder din make hade.

Som du sagt stämmer det att halva husets värde tillhör din make, och den andra hälften dig (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)).

Hur fördelas huslånet?

För lånet gäller att det i princip är den som står för en skuld som också svarar för den (1 kap. 3 § ÄktB).

Det spelar alltså ingen roll om lånet togs för att köpa huset eller inte. Inte heller spelar det någon roll om huset pantsattes för lånet.

Det viktiga är vem som är låntagare.

Är ni båda låntagare ansvarar ni vardera bara för er egen del av skulden. I ditt fall bör det innebära att ni vardera svarar för hälften av huslånet.

Bodelning måste ske när den ena maken dör

Före kvarlåtenskapen efter din make kan fastställas sker en bodelning.

En bodelning ska nämligen ske när den ena maken dör (se 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB).

En bodelning kan förändra kvarlåtenskapen. Det finns t.ex. en möjlighet för dig att ta över hela huset vid bodelningen (se 11 kap. 8 § ÄktB). Då finns det ingen del av huset kvar som kan gå i arv.

Hur fördelas din makes arv?

Jag antar nu att bodelningen inte förändrade något kring huset.

Din makes del av huslånet ska då betalas först (21 kap. 4–6 §§ ärvdabalken (ÄB)).

Din makes kvarlåtenskap blir då bara 500 000 kr. Din slutsats var alltså helt korrekt.

Kvarlåtenskapen kommer att delas i fyra delar. Din makes barn har alla rätt till en fjärdedel (2 kap. 1 § ÄB).

Eftersom ni är gifta ärver du din make, med undantag för den del som går till din makes särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB).

Det innebär att du kommer att ärva 125 000 kr efter din make. Totalt har du alltså 625 000 kr.

Hur kan ni komma runt arvsfördelningen?

Jag har redan noterat hur huset kan skifta ägare genom en bodelning efter att din make har dött.

Som du påpekat kan du bli helägare av huset efter en bodelning medan ni båda lever.

Ett testamente skulle också kunna förändra situationen delvis. Du kan ärva 312 500 kr, om:

1. din make bara har kvar huset och huslånet när han dör, samt

2. har testamenterat bort all sin egendom till dig.

Det är "laglotten" som gör att du inte kan ärva allt genom ett testamente. Den ger din mans barn rätt till en åttondel var av hans kvarlåtenskap (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB). Laglotten kan han inte testamentera bort.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med arv vid den ena makens död är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning