Fastighetstillbehör och reglerna om accession

2015-11-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!jag hyr en villa/fritidshus av ett par som bor i Tyskland. Det fans inget förråd som jag kunde ha till att förvara mina saker i. Jag köpte ett förråd själv och undrar nu när jag ska flytta om jag kan begära ersättning för detta förråd? Det finns inskrivet i hyreskontraktet under 13§ särskilda bestämmelser att jag får sätta upp ett förråd . Men det framgår inte vem som ska stå för kostnaden när jag flyttar. Jag har även anlagt en grusplan på tomten och en grusgång från grusplanen som är avsett som parkeringsplats för min bil till huset som jag själv bekostat. Kan jag kräva ersättning för denna anläggning? Även detta är inskrivet i kontraktet utan vem som ska stå för kostnaden vid eventuell flytt. Hyresvärden har godkänt dessa utföranden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att kunna ge dig ett så bra svar som möjligt kommer jag behöva dela upp det i två olika delar.

För förrådet gäller 2 kap. 4 § Jordabalk (1970:994). Av den paragrafen framkommer att det som tillförts en fastighet av någon annan än fastighetens ägare inte blir till fast egendom och därför inte tillfaller fastigheten. Det innebär att förrådet tillhör dig och att du kan göra vad du önskar med detsamma. Som jag förstår din fråga önskar du ersättning för förrådet, men eftersom det inte verkar finnas något avtalsförhållande mellan dig och dina hyresvärdar där du åtar dig att sätta upp ett förråd å deras vägnar, har du nog inte möjlighet att kräva dem på ersättning för dina utlägg. Däremot har du, som ägare till förrådet, rätt att sälja det och möjligtvis är dina hyresvärdar, eller någon annan, intresserade av att köpa det. Skulle du däremot välja att lämna kvar förrådet efter att du flyttat ut från huset kommer förrådet tillfalla dina hyresvärdar 6 månader efter din flytt, alternativt 3 månader efter att de bett dig ta hand om det, enligt 12:27 Jordabalk.

Vad gäller grusplanen och den grusade gången ser läget lite annorlunda ut. Eftersom det inte är möjligt att avlägsna en grusplan och en grusgång utan större skada tillfaller egendomen fastighetsägaren. Samma regler gäller tillexempel tapeter, målning och kaklade golv. Att så är fallet följer av reglerna kring accession. Du har dock alltid en möjlighet att tala med dina hyresvärdar och se om de är beredda att ersätta dig för dina utgifter.

Jag hoppas det svarar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1436)
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende

Alla besvarade frågor (85316)