FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet05/11/2020

Fastighetstillbehör - bro?

En bro byggs ju ofta över vatten och står då på ägaren till vattnets mark. Räknas den då som lös egendom om den som byggt bron inte äger vattnet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är fast egendom framgår i 1:1 Jordabalken. Där sägs att fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter. Vad som är tillbehör till fast egendom (fastighetstillbehör) framgår främst i 2:1 Jordabalken. Till en fastighet hör bl a byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner, de är alltså också fastighetstillbehör om de finns på fastigheten.

Det framgår av 2:1 2 st. Jordabalken att som tillbehör till fast egendom räknas också en byggnad eller anläggning (Som sagt kan byggnader även innebära t ex broar, bryggor etc) som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövning av servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Innebörden av detta är att byggnader och anläggningar som den härskande fastighetens ägare låter uppföra på den tjänande fastigheten blir tillbehör till den härskande fastigheten och då räknas som fast egendom, om de används stadigvarande vid servitutets utövande. Annars skulle sådana byggnader och anläggningar vara lös egendom.

I ditt fall innebär detta att bron som den härskande fastighetens ägare låter uppföra på den tjänande fastigheten blir tillbehör till den härskande fastigheten och då räknas som fast egendom, om bron används stadigvarande vid servitutets utövande. Annars gäller att bron är lös egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga och ursäkta för sent svar, vi får in väldigt många frågor just nu. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”