Fastighetstillbehör - bro?

2020-11-05 i Fastighet
FRÅGA
En bro byggs ju ofta över vatten och står då på ägaren till vattnets mark. Räknas den då som lös egendom om den som byggt bron inte äger vattnet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är fast egendom framgår i 1:1 Jordabalken. Där sägs att fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter. Vad som är tillbehör till fast egendom (fastighetstillbehör) framgår främst i 2:1 Jordabalken. Till en fastighet hör bl a byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Som byggnader räknas inte bara hus utan också murar, broar, bryggor och alla slags uppbyggda konstruktioner, de är alltså också fastighetstillbehör om de finns på fastigheten.

Det framgår av 2:1 2 st. Jordabalken att som tillbehör till fast egendom räknas också en byggnad eller anläggning (Som sagt kan byggnader även innebära t ex broar, bryggor etc) som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövning av servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns. Innebörden av detta är att byggnader och anläggningar som den härskande fastighetens ägare låter uppföra på den tjänande fastigheten blir tillbehör till den härskande fastigheten och då räknas som fast egendom, om de används stadigvarande vid servitutets utövande. Annars skulle sådana byggnader och anläggningar vara lös egendom.

I ditt fall innebär detta att bron som den härskande fastighetens ägare låter uppföra på den tjänande fastigheten blir tillbehör till den härskande fastigheten och då räknas som fast egendom, om bron används stadigvarande vid servitutets utövande. Annars gäller att bron är lös egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga och ursäkta för sent svar, vi får in väldigt många frågor just nu. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (562)
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva
2021-04-27 Tillhör ett kassaskåp en fastighet?
2021-04-23 Får brunn och avloppsledning bytas ut vid köp av byggnad på ofri grund?

Alla besvarade frågor (92106)