Fastighetsskatt vid arrende

2015-08-20 i Arrende
FRÅGA
Hej. Jag arrenderar en sommarstugetomt och arrendet skrevs om för fem år sedan, detta genom en förhandling i arrendenämnden eftersom höjningen av arrendet var relativt hög. Vi blev i alla fall ense om avgiften.Sedan för stvå år sedan kom fakturan med avgiften + indexuppräkningen som det skulle vara, till hadde man lagt till en Fastighetsskatt.Vi är två som har klagat och väntar på tid hos arrendenämnden för förlikning.Min fråga är om jag som arrendator skall betala denna fastighetsskatt som är på markvärdet, jag betalar ju fastighetsskatt på huset som är mitt?Borde inte denna skatt varit med i grunden när avgiften fastslogs förra gången?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Bostadsarrende, som det rör sig om i ditt fall, regleras i jordabalkens (1970:994) 10 kapitel. Utgångspunkten för dessa typer av avtal, och arrendeavgiften, är att avtalsfrihet gäller (se 8:1 jordabalken). I och med att ni de facto har kommit överens (med arrendenämndes hjälp) om en arrendeavgift är det den som gäller. För att ett avtal om bostadsarrende som gäller för viss tid ska upphöra krävs det att man säger upp det vid arrendetidens utgång (se 10:3 jordabalken). En uppsägning av avtalet krävs för att man ska få till stånd en ändring av villkoren – och om avtalet inte sägs upp minst ett år innan det går ut löper det på med oförändrade villkor under en femårsperiod i taget.

Till detta kommer att den som är skyldig att betala fastighetsskatt är fastighetens ägare (se 2 § lag om statlig fastighetsskatt).

Sammanfattningsvis innebär det jag har skrivit ovan att det är den arrendeavgift som arrendenämnden fastslog att ni skulle betala, som ni är skyldiga att betala och att fastighetsskatten ska betalas av fastighetsägaren. Vanligtvis så är fastighetsskatten ”inbakad” i arrendeavgiften. Då den inte är det, och ni har en avtalad arrendeavgift, är ni inte betalningsskyldiga för fastighetsskatten.

Har du några frågor kring mitt svar kan du kontakta mig på: fredrik.holst@lawline.se alternativt 0708 26 67 12.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (203)
2020-11-27 Hyreshöjning av parkeringsplatser i en bostadsrättsförening, vad gäller?
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?

Alla besvarade frågor (86591)