Fastighetspant vid försäljning av fastigheten

Hej läser om pantbrev och inteckningar men får inte klarhet i ert uttalande tycker att det är tvetydigt.

Det jag söker är, om jag köper en fastighet med pantbrev i fastigheten, övertar jag då skulden som fastigheten är pantsatt till eller är säljaren tvingad att lösa skulden som fastigheten är pantsatt till och pantbreven övergår till köparen utan att vara belastade? Vad händer om inte säljaren kan lösa skulden på pantbreven.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller fastighetspant blir jordabalkens (JB) regler tillämpliga. Den som mottagit pantbrev i en fastighet som säkerhet för utlånade pengar har panträtt i fastigheten. Innebörden av att ha en panträtt är att du har rätt att genom utmätning (vilket görs av kronofogdemyndigheten) få ut pengar ur fastigheten om den som är skyldig dig pengar inte kan betala tillbaka (6 kap 3 § JB).

Det korta svaret på din fråga är att upplåten panträtt i fastighet kommer att bestå trots försäljning av fastigheten, jfr 4 kap 16 § JB.

Pantbrevet utgör i sig inte någon belastning i fastigheten, utan det är när den kopplas till en fordran och överlåts till långivaren som en panträtt uppstår, vilket utgör en belastning i fastigheten. Ett pantbrev är i sig alltså inte någon säkerhet i en fastighet, utan det är först när det pantsätts som det blir relevant.

Det vanliga är att den som ska sälja en fastighet löser ut pantsatta pantbrev genom att betala tillbaka sin skuld innan försäljning. Görs inte detta ska den som säljer fastigheten upplysa köparen om att fastigheten är pantsatt (4 kap 16 § JB). Köparen har ingen undersökningsplikt när det kommer till frågan om en fastighet belastas av en panträtt. För det fall att ett pantbrev är pantsatt kvarstår alltså panträttshavarens panträtt i fastigheten efter försäljningen. Att en fastighet byter ägare påverkar således inte den rättighet långivaren har. Konsekvensen av detta blir att den nya ägarens fastighet är säkerhet för den gamla ägarens lån.

Har köparen inte upplysts om att fastigheten är belastad med en panträtt, eller att fastigheten svarar för panträtt av högre belopp än vad köparen förutsatte vid köpet, så har denne rätt att hålla inne på en del av köpeskillingen som motsvarar värdet av vad som kan utgå ur fastigheten på grund utav pantsättningen. Även detta följer av 4 kap 16 § JB.

Sammanfattningsvis
: panträtt i fastighet är fullt giltig oberoende av vem som står som ägare på fastigheten. Säljare av fastighet är inte skyldig att lösa skulden som fastigheten är pantsatt till. Om den man har lånat ut pengar till inte sköter sina förpliktelser enligt lånet kan man som långivare begära utmätning i fastigheten för att på så sätt tvinga fram betalning.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000