Fastighetsöverlåtelse som gåva eller köp

2016-05-31 i Inkomstskatt
FRÅGA
Min fru och jag skall köpa en sommarstuga av min morbror och moster.Vad är bäst ur skattesynpunkt för säljaren, om de säljer för taxeringsvärder ca 500 000kr?Är det bättre att de säljer lite under taxeringsvärdet, räknas som gåva men nackdel för köparen?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Då er fråga handlar om beskattning finns bestämmelserna om detta i inkomstskattelagen (IL), som ni hittar här.

Då man överlåter en fastighet till en ersättning runt taxeringsvärdet blir det avgörande om ersättningen faktiskt är över eller under taxeringsvärdet. Om ersättningen är lägre än taxeringsvärdet ska överlåtelsen ses som en gåva medans överlåtelsen ska ses som ett köp om ersättningen är över taxeringsvärdet.

Skatteeffekter vid gåva:

Om er morbror och moster väljer att sälja fastigheten till er för under taxeringsvärdet blir alltså överlåtelsen att betrakta som gåva. Detta leder inte till beskattning av ersättningen hos din morbror och moster. För dig och din fru innebär detta att ni får ta över det anskaffningsvärde som din morbror och moster haft, IL 44:21. Detta innebär att ni eventuellt kommer att beskattas för en större kapitalvinst än vad som annars skulle ha skett. Ett exempel på detta är om din morbror och moster skulle ha anskaffat fastigheten för 100 000:-, om då du och din fru betalar 300 000:- i ersättning men taxeringsvärdet är 500 000:- kommer detta ses som en gåva varför du och din fru får ta över din morbrors och mosters anskaffningsvärde som då var 100 000:-. Om ni i framtiden skulle sälja fastigheten för 1 000 000 skulle ni beskattas för en kapitalvinst på 900 000:- (1000 000- 100 000).

Om ni istället skulle betala en ersättning över taxeringsvärdet skulle det ses som köp. Det skulle innebära att din morbror och moster skulle beskattas för en kapitalvinst men du och din fru skulle få ett anskaffningsbelopp som motsvarar den faktiska ersättningen.

Ytterligare en skatteeffekt att tänka på är stämpelskatt. Stämpelskatt ska betalas vid köp men inte vid gåva. Dock ser man gåva i lagen om stämpelskatt lite annorlunda än i inkomstskattelagen. I lagen om stämpelskatt ser man det inte som gåva om ersättningen överstiger 85% av taxeringsvärdet. Dock har högsta domstolen sagt att detta inte kan läsas på så sätt att om ersättningen understiger 85% är det att betrakta som gåva, nödvändigt är att en så kallad gåvoavsikt finns.

Skillnaden mellan ersättning strax över eller strax under taxeringsvärdet består alltså mycket i när beskattning ska ske och hos vem. Ytterliggare en skillnad är alltså om stämpelskatt blir aktuellt eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH
Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll