Fastighetsöverlåtelse med benefikt inslag

FRÅGA
Hej!Jag har fått en gåva (köpeskilling 0:-), en fastighet som endast är en tomt (objektet rivet och borttagits) och det finns ett pantbrev på 150 000:-, som är en skuld idag. Jag betalar 0:- till givaren, så övertar jag skulden som är på pantbrevet för fastigheten, om jag förstått rätt.När jag övertar skulden på pantbrevet, så har jag egentligen betalt 150 000:- för fastigheten som egentligen skulle vara 0:- Hur ska "formuleringen" vara skrivet i mitt gåvobrev ang Köpeskilling 0:- eller 150 000:- ?Vid försäljning av tomten (500 000:-); Hur räknas vinstskatten, efter vilken summa 0:- eller 150 000:-?Tacksam för svar :-)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Vad ni kallar kontraktet/gåvobrevet är egentligen inte det väsentliga utan det som avgör om det är ett köp eller en gåva är handlingens faktiska innehåll. Förklara bara att gåvotagaren, i samband med fastighetsöverlåtelsen, åtar sig att ta över nämnda skulder.

En överlåtelse är att betrakta som gåva om följande tre kriterier är uppfyllda:

Förmögenhetsöverföring (fastigheten har överförts till dig = uppfyllt) Det finns en gåvoavsikt från givaren (av frågan framgår det tydligt att gåvogivaren uttryckt detta = uppfyllt) Det har skett av frivillighet - (även detta framgår som självklart av frågan = uppfyllt)

För att fastighetsöverlåtelsen även skattemässigt ska räknas som en gåva (och inte köp) måste överlåtelsen huvudsakligen vara av så kallat benefikt inslag (dvs huvudsakligen bestå av en gåvodel). Denna huvudsaklighetsprincip härstammar från praxis och innebär att om ersättningen (dvs värdet på lånen du tar över) inte överstiger fastighetens taxeringsvärde räknas hela överlåtelsen som en gåva. Av informationen i frågan verkar det således som att överlåtelsen även skatterättsligt ska betraktas som en gåva.

Av 44 kap 21 § Inkomstskattelag (1999:1229) framgår att du som gåvotagare inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Detta får effekt vid en framtida försäljning när du ska beräkna vinsten. Vinsten beräknas, enligt 44 kap 13 §, som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beskrivs i 44 kap 14 § och består av anskaffningsutgifter (det man köpt för) och förbättringsutgifter (vissa kostnader för ombyggnad och reparation). Eftersom du inträtt i gåvogivaren skattemässiga situation blir din anskaffningsutgift samma som gåvogivarens anskaffningsutgift. Det vill säga om gåvogivaren en gång köpt fastigheten för t.ex. 200 000 kr blir detta belopp din anskaffningsutgift.

Om vi ponerar att anskaffningsutgiften är 200 000 kr och du inte har några förbättringsutgifter samt att du får 500 000 kr vid en försäljning blir vinsten 300 000 kr. Den effektiva skattesatsen på kapitalvinst pga fastighetsförsäljning (så länge det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet) är 22 % enligt 45 kap 33 § och 65 kap 7 §. I det här exemplet blir det således 66 000 kr i skatt.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (93110)