FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet13/10/2022

Fastighetsköp utan lagfart

Hej Lawline! Jag har köpt en fastighet av en dödsboägare. Hen är enda arvingen men hade inte sökt lagfart på fastigheten. Jag betalat hela summan och dödsboägaren har gjort av med pengarna då hen var skyldig kronofogden pengar. Nu har jag fått avslag på lagfarts ansökan på grund av att den var ogiltig för att: 1. Dödsboägaren har inte sökt lagfart. 2. Om det är flera dödsbodelägare måste samtliga skriva på 3. Köpebrevet är inte daterat Vad har jag för möjligheter att; 1. övertyga säljaren/dödsboägaren söka lagfart, vilket hen var övertygad om att det inte behövdes, för att sen kunna söka lagfart igen? 2. Få tillbaka pengarna för köpet? Mvh orolig köpare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Jag uppfattar det som att du köpt en fastighet av en delägare (den enda delägaren) i ett dödsbo. Det verkar som att fastigheten vid köpet fortfarande tillhörde dödsboet. 

Lagfarten

Fastighetsöverlåtelser regleras i jordabalken (1970:994), JB. Lagfart regleras i JB 20 kap.

Enligt JB 20 kap 6 § ska en lagfartsansökan avslås om under vissa förutsättningar, bland annat om det finns restriktioner i ägandet och säljaren inte har lagfart. Utifrån din fråga verkar det som att det finns oklarheter i en eventuell överlåtelse mellan dödsboet och säljaren. Att köpebrevet ska vara daterat är mig veterligen inte ett krav.

Du kan söka lagfart för förre ägaren

JB 20 kap 4 § ger dig som köpare möjlighet att söka lagfart för säljaren, om din lagfartsansökan beror på hens. Du kan alltså söka hens lagfart. Som fångeshandling räknas då bouppteckningen, vilken säljaren har en skyldighet att ge dig (JB 20 kap 5 §). Där framgår också att hen är enda ägaren.

Vad du kan göra

Du kan alltså försöka övertyga säljaren att söka lagfart, men också söka själv. Säljaren har en skyldighet att tillhandahålla dokumenten som behövs. Utan att veta mer kan jag inte bedöma hur chanserna ser ut för att få tillbaka pengarna. Om personen har haft skulder hos kronofogden som nu är avbetalda med pengarna du betalade har jag svårt att tro att du skulle nå någon nämnvärd framgång i att försöka få något tillbaka. Dessutom utgår jag från att du hellre vill ha fastigheten.

Sammanfattning

Jag anser att ditt bästa alternativ är att söka lagfart för säljaren och dig själv.

Telefonuppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer dig på tisdag (18/10) kl 18. Om tiden inte passar eller om du har någon följdfråga är du varmt välkommen att kontakta mig på vidar.wicklund@lawline.se. Om inte så hörs vi på tisdag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000