Fastighetsgåva, penninggåva och dess skattekonsekvenser

FRÅGA
Tre syskon äger en fastighet. Två syskon vill behålla fastigheten. Kan den tredje ge sin del som en gåva till de två andra. Hur blir skattesituationen då? Om sedan de två andra ger penninggåva till den tredje? Hur ser skattesituationen ut då? Är det möjligt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fastighetsöverlåtelser regleras i jordabalken (JB) medan skattefrågor regleras i inkomstskattelagen (IL).

Fastighetsgåva:

Att ge bort en del av en fastighet som gåva är möjligt enligt 4 kap. 29 § JB. Det finns ett skriftligt formkrav vilket innebär att en gåvohandling måste skrivas och undertecknas av både gåvotagaren och överlåtaren, 4 kap. 1 § JB. Notera att för lagfartens skull skall överlåtarens underteckning bevittnas, 20 kap. 7 § JB.

Gåvan är skattefri, 8 kap. 2 § IL. Samtidigt innebär detta att gåvotagaren övertar överlåtarens skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. Med andra ord, överlåtarens omkostnadsbelopp för fastighetsdelen går över till gåvotagaren så att vid en framtida försäljning av fastigheten räknas detta omkostnadsbelopp med i kapitalvinstberäkningen. Definitionen av omkostnadsbelopp är anskaffningsutgifter plus förbättriungutgifter, 44 kap. 14 § IL.

Således är skattekonsekvensen så att det blir ingen beskattning vid gåvotidpunkten för gåvogivaren men gåvotagaren blir beskattat även för gåvodelen när denne säljer fastigheten i framtiden.

Penninggåva:

Om en penninggåva ges i samband med, eller i nära anslutning till, fastighetsgåvan kan Skatteverket se detta som ett köp och därtill tillämpa skattereglerna om fastighetsköp. När det gäller fastigheter tillämpas särskilt huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att ifall penninggåvan är lika med eller större än fastighetstaxeringsvärdet likställs transaktionen med köp och beskattning sker enligt de vanliga reglerna om kapitalvinster/-förluster, se 44 kap. 13 § IL. Däremot om penninggåvan är mindre än fastighetstaxeringsvärdet anses det hela som en gåva som är skattefri, förutsatt att det finns en benefik avsikt.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97679)