Fastighetsägares ansvar för snöröjning.

2016-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Räcker det med att sätta upp en skylt "Snöröjes och sandas ej - beträdelse på egen risk" för att bostadsrättsföreningen inte skall bli skadeståndsskydig vid eventuell halkolycka. Eller krävs det också en kedja som avspärrning av passagen?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Det är fastighetsägaren, dvs bostadsrättsföreningen i detta fallet, som har skyldighet att sköta snöröjning på ett bra sätt. Vad som krävs är en faktisk snöröjning/sandning för att fastighetsägaren ska gå fri från ansvar vid en eventuell olycka. Att fastighetsägaren enbart sätter upp en skylt som manar till försiktighet fråntar inte ansvaret vid en olycka. Detta framgår av gaturenhållningslagens (Lag 1998:814) andra och tredje paragraf.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1996)
2020-11-17 Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?
2020-11-11 Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-11-05 Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?
2020-11-02 Hur länge får ett upplåtelseavtal gälla?

Alla besvarade frågor (86416)