Fastighetsägarens åsidosättande av skyldighet vid servitut

2017-05-08 i Servitut
FRÅGA
Hej jag har en fråga om servitut jag har officiell servitut på en väg men nu har ägaren börjat ställa stenar och soptunna i infarten. Hur får man bort det ? Ägaren verkar inte förstå att man inte får det, enligt lantmäteriet ska inget vara i vägen. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett officialservitut har tillkommit genom förättning av Lantmäteriet. Fastigheten som vägen ligger på kallas för den tjänande fastigheten medan din fastighet kallas för härskande fastigheten i detta sammanhang.

Relevanta regler om servitut finns i 14 kap. Jordabalken (här).

Den tjänande fastigheten (och dess ägare) får inte på något sätt störa eller hindra ditt utövande av servitutet. Enligt 14 kap. 7 § Jordabalken (här) får du kräva att fastighetsägaren återställer vägen. Du har även rätt att kräva ersättning om en skada har skett på vägen i fråga. Återställandet ska ske skyndsamt, 14 kap. 8 § Jordabalken (här). Du kan kontakta Lantmäteriet i det fall fastighetsägaren inte är samarbetsvillig.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppkomma någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (298)
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?
2021-06-25 Servitut avseende djupborrad brunn

Alla besvarade frågor (94218)