Fastighet som gåva och lagfart

2017-10-12 i Gåva
FRÅGA
Mamma tänkte ge oss 4 syskon sitt radhus i gåva. Värt 3,6 milj. Hur mycket får vi var och enbetala i överlåtelse, hur blir det med lagfarten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas, att gåvoskatten är avskaffad i Sverige (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Alltså spelar det inte någon roll hur mycket gåvan är värd. Eftersom er mamma vill ge bort sitt hus med tillhörande mark till er, så är det en fastighet hon vill ge er.

Lagfart

I de fall en fastighet byter ägare måste lagfarts sökas. Det gör man vid Lantmäteriet och de uppställer vissa krav för att lagfart ska kunna sökas. Det krävs att er mamma skriver och undertecknar ett gåvobrev. Eftersom det rör en gåva av fastighet måste gåvobrevet uppfylla formkraven 4 kap. 29 § jordabalken (här). Gåvobrevet måste alltså vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten som gåva och båda parter, det vill säga er mamma och alla syskon, måste skriva under gåvobrevet. Lagfarten måste sökas senast tre månader efter ni upprättat gåvobrevet enligt (20 kap. 2 § jordabalken).

Övriga krav är att gåvobrevet innehåller

1. att fastigheten är angiven med fullständig fastighetsbeteckning.
2. att det är tydligt att det är en gåva och hur stor gåvan är (exempelvis, alla barn får 25 % av fastigheten).

Förskott av arv

I gåvobrevet kan er mamma skriva att gåvan inte är ett förskott på arv. Har hon inte någon annan än er fyra syskon som ärver henne, spelar det dock inte någon roll. Har hon dock fler barn, som inte får ta del av fastigheten som gåva, kommer gåvan att ses som förskott på arv och ni får avräkna delen av fastigheten på ett senare arv. Men det är som sagt möjligt att skriva att fastigheten inte ska vara förskott på arv i gåvobrevet.

Lån

Finns det lån på fastigheten, som överstiger 85% av taxeringsvärdet, så anses det inte längre vara en gåva. Det blir istället fråga om köp och ni syskon kan i sådana fall behöva betala stämpelskatt, vilken utgår med 1,5 % av fastighetens värde.

Eventuell risk

I det fall er mamma ger er fastigheten i gåva, men står kvar på lånen, innebär det att fastigheten är säkerhet för lånet även efter den genomförda gåvoöverlåtelsen. Skulle er mamma av någon anledning inte betala skulden, kan fastigheten alltså tas i anspråk för att täcka lånet, eftersom fastigheten fortfarande är säkerhet för lånet. Detta trots att fastigheten är din och dina syskons. Ni får alltså vid en sådan omständighet lösa skulden för att behålla fastigheten, alternativt så genomför banken en tvångsförsäljning på exekutiv auktion.

Slutsats

Ni behöver alltså söka lagfart, vilket kostar 825 SEK. Ni behöver inte betala något för överlåtelsen. Det utfaller endast skatt på gåvan, om det finns lån som överstiger 85 % av taxeringsvärdet. Undersök om ni ska ta över lånet för fastigheten.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (742)
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?
2021-09-12 Kan två personer stå som gåvogivare, och hur gör man så att penninggåvan blir mottagarens enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (95697)