Fastighet som gåva av demenssjuk

2017-02-26 i Gåva
FRÅGA
Min mamma har en demenssjukdom men det är inte svårt att kommunicera med henne. Situationen är den att hon äger fastigheten jag bor i (villa) och hon skulle nu vilja ge mig fastigheten i gåva. Vi har inga andra nära anhöriga och mamma har inget testamente. Hon har en god man och min fråga är om Överförmyndaren/tingsrätten på grund av hennes sjukdom kan hindra henne från att ge mig fastigheten i gåva? Hon har uttryckt en vilja om att överlåta fastigheten till mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det faktum att din mamma har en god man innebär inte att hon har förlorat sin rättshandlingsförmåga. Hon kan således ingå avtal eller ge bort sin egendom med rättsligt bindande verkan.

Det överförmyndaren/tingsrätten skulle kunna åberopa för att argumentera för att gåvan är ogiltig är att Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Ett gåvobrev (som måste skrivas och undertecknas för att ni ska kunna söka lagfart hos Lantmäteriet) kan nämligen ses som ett avtal, och demenssjukdom räknas som en psykisk störning. Det måste dock finnas ett orsakssamband mellan din mammas demenssjukdom och gåvobrevet för att gåvan ska klassas som ogiltig. Demenssjukdomen behöver inte ha varit ensamt avgörande för rättshandlingen för att ogiltigthet ska komma i fråga, men ska ha varit en bidragande faktor. Ytterligare ogiltighetsgrunder finns i Avtalslagen.

Om någon skulle göra gällande ogiltighet har den bevisbördan för att en psykisk sjukdom förelåg vid avtalstillfället, och för att det finns ett orsakssamband. Det torde dock vara svårt att bevisa din mammas sinnestillstånd vid gåvobrevets undertecknande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (726)
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?
2021-07-12 Vilka formkrav finns för samboavtal och gåvobrev av fastighet?

Alla besvarade frågor (94275)