Fastighet med samägare till fastigheten

2016-02-09 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Min pappa äger tillsammans med sin bror en jordbruksfastighet. Min pappa vill sälja, men det vill inte brodern. Innan pappa vänder sig till tingsrätten vill han göra en värdering av fastigheten. Kan han låta en värdering göras utan broderns medgivande och vetskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att din pappa och hans bror delar ägandet till jordbruksfastigheten och båda fyller rekvisitet för samägare i lag (1904:48 sid.1) om samäganderätt, se 1 §. Vill din pappa förfoga över fastigheten i dess helhet eller för vidtagande för åtgärd i godsets förvaltning, krävs övriga samägares, dvs. din pappas brors, medgivande enligt lagens 2 §. Detta är lagens huvudregel.

När en delägare/samägare vill sälja fastigheten kan denne, liksom din pappa, ansöka om detta hos tingsrätten för att fastigheten ska säljas för gemensam räkning för övriga delägare/samägare, se här 6 §. Om din pappa gör en ansökan enligt senast nämnda paragraf (§) bör du veta att innan en offentlig auktion blir aktuell görs först en ordentlig värdering av fastigheten för att ett utbudspris på fastigheten ska läggas ut. De kostnader som uppstår vid värderingen (och övriga kostnader i samband med auktionen) kommer samtliga delägare/samägare av fastigheten att stå för, med hänsyn till den lott (andel) i fastigheten delägarna/samägarna har, se lagens 15 §.

För det fall din pappa vill göra en värdering innan han skickar in en ansökan till tingsrätten är det viktigt för dig och din pappa att ni iakttar redan nämnda 2 §. Huruvida en värdering av fastigheten skulle vara en inskränkning av övriga delägares/samägares rätt till samtycke är en bedömningsfråga. En inskränkning skulle troligtvis vara om din pappa ensidigt skulle vilja förfoga över fastigheten på ett sådant sätt att en viss rättshandling skulle vara bindande för samtliga delägare/samägare eller förhindra dem från att kunna utnyttja fastigheten. En värdering av fastigheten skulle dock endast ge uttryck för hur mycket fastigheten är värd. Trots detta måste man ta hänsyn till lagtexten och dess syfte. Om värderingen skulle medföra att din pappas bror under tiden för värderingen inte kommer att kunna utnyttja fastigheten kan samtycke krävas av din pappas bror. Annars borde det inte finnas något problem med värderingen av fastigheten.

Din pappa kan troligtvis göra en värdering av sin andel i fastigheten utan att få något medgivande från övriga delägare/samägare. Detta förutsätter dock att din pappa inte rättshandlar på ett sätt som binder hans bror pga. rättshandlingen eller förhindrar honom från att utnyttja fastigheten.

Hoppas ovan sagda ger ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (501)
2020-09-15 Ingår ett flipperspel vid en försäljning av en fastighet?
2020-09-04 Vilka lagar finns om störningar från grannar i villakvarter?
2020-09-01 Har jag rätt att ta bort grannens häck som växer in på min tomt?
2020-08-31 Vilken syster ska få vilken fastighet?

Alla besvarade frågor (84106)