Fastighet i gåva mellan makar

2020-03-27 i Gåva
FRÅGA
Jag och frun äger 50% var i en fastighet. Kan vi ge respektive del till den andre i gåva som enskild egendom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Gåvan ska registreras

Det är möjligt för makar att ge en fastighet eller en del i en fastighet i gåva till varandra. Detta görs genom att upprätta ett skriftligt gåvobrev där det anges att den ena maken ger sin andel i fastigheten i gåva till den andre, och att egendomen ska vara enskild egendom. Gåvobrevet ska skrivas under av båda makar och gåvogivarens underskrift ska vara bevittnad av två personer.

Eftersom ni är makar, finns det också ett krav på att gåvobrevet skickas in till och registreras hos Skatteverket.

För att gåvan ska bli enskild egendom krävs, också eftersom ni är makar, att det upprättas ett äktenskapsförord där det anges. Det är inte tillräckligt att det bara står i gåvobrevet att fastigheten ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).


Den som har fått gåvan ska ansöka om lagfart

Därefter, inom tre månader från överlåtelsen, ska en ansökan om lagfart göras hos Lantmäteriet, för att personen ska registreras som ägare till fastigheten. Till ansökan ska överlåtelsehandlingen bifogas.


Mitt råd

Ni kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida och om ansökan om lagfart på Lantmäteriets hemsida.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86527)