Fast och lös egendom

2016-07-02 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har erhållit en lantbruksfastighet, som skall tillfalla mig som enskild egendom genom testamente, men det står inte angivet att lösöret ingick som överraskade mig, eftersom övriga dödsbodelägare kommer att få lösöret i fastigheten efter hans tidigare avlidna maka.Stämmer det att lösöret inte ingår om det ej anges i testamentet?HälsningarLars-Erik Holmberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett testamente är ett sorts ensidigt avtal, vilket innebär att personen som författar testamentet får bestämma hur hans eller hennes egendom ska fördelas. Jag utgår ifrån att testamentet är giltigt och upprättat enligt formkraven enligt 10 kap. ärvdabalken. Det är viktigt att skilja på fast och lös egendom. Fast egendom är enligt 1 kap. 1 § jordabalken jord och indelad i fastigheter. Som fastighetstillbehör räknas t ex byggnader och träd, se 2 kap. jordabalken. Lösöre är samma sak som lös egendom, och lös egendom är helt enkelt egendom som inte är fast enligt jordabalken. Om det inte är angivet i testamentet att du ska ärva även den lösa egendom så gäller det. Svaret är alltså ja, det stämmer att lösöret inte ingår.

Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86863)