FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/06/2018

Fast egendom återta gåva

Hej, kan min pappa ångra en gåva hus som jag fått för 8 år sedan som var maximalt skuldbelagt och i stort renoveringsbehov när jag fick huset. Nu är det totalrenoverat. För att han anser att han inte var rättvis mot min syster och vill nu ha tillbaka huset. Har han juridisk rätt till dätta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För en gåva av ett hus som är att anse som en fastighet så finns vissa formkrav. Dessa anges i jordabalken (förkortad JB) 4:1 & 4:29 och innebär att det gåvan ska ske genom en skriftlig handling som undertecknats av er båda, en köpeskilling vilken vid gåva ska sättas till 0 kronor och en överlåtelseförklaring. Är formkraven uppfyllda samt att du har lagfart på huset och det inte finns några gåvovillkor som din pappa ställt upp och du brutit mot så kan inte din pappa på laglig väg få tillbaka huset.

Jag vill dock nämna att huset kan påverka ditt arv efter din pappa. Om din pappa inte klargjort att huset inte ska ses som förskott på arv eller det finns några omständigheter som talar för det så kommer gåvan att bedömas som just förskott på arv vilket kommer att minska det du får efter din pappa (ärvdabalken 6:1)

Hoppas att detta besvarade din fråga och hör gärna av dig igen om något var oklartJean NaboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”